Tanrı’nın İsimleri / Sıfatları

Sonsuz yaşam, tek gerçek Tanrı olan seni ve gönderdiğin İsa Mesih’i TANIMALARIDIR.

Yuhanna 17:3


Tanrı’yı düşündüğümüzde aklımıza ne geliyorsa, bizimle ilgili en önemli olan şey odur.

― A.W. Tozer: Kutsal Olan’ı Tanımak, sayfa 11 (kaynak)


İsim dediğin nedir ki?

Tanrı’nın isimlerini bilmek işe yarar mı?  Ona ‘Tanrı’ demeye yetmiyor mu?  Zaten Tanrı’yı daha iyi tanımak için onun isimleri ve sıfatlarını öğrenmek lazım.  Örneğin, ben Justin, ama aynı zamanda Elizabeth’in babasıyım,  Johanna’nın eşiyim ve Wayne’nin oğluyum.  Belki bana !kanka! söylemek istersin.  Hepsi doğru olabilir, ama her isim/sıfat benimle ilgili farklı bir özelliği gösterir.

Ve bir vaiz söylediği gibi:  Çoğu duygusal sorunlarımız – belki de hepsi – bizim Tanrı’ya görüşümüzle ilgilidir. Örneğin:

 • Eğer Tanrı’yı gelgeç ya da güvenilmez olarak görürsen hayattan endişe duyursun.
 • Eğer Tanrı’yı yargılayıcı bir zalim olarak görürsen kaygılı ve güvensiz bir insan olursun.
 • Eğer Tanrı’yı soğuk ya da ilgisiz olarak görürsen kendini önemsiz görürsün.
 • Eğer Tanrı’yı kızgın bir diktatör olarak görürsen müsamahasız bir bağnaz olursun.

Tanrı’yı doğru bir şekilde anlamak için onun isimlerini hep birlikte öğrenelim.


“İsa, ‘Siz yapıcılar tarafından hiçe sayılan, ama köşenin baş taşı durumuna gelen taş’ tır. Başka hiç kimsede kurtuluş yoktur. Bu göğün altında insanlara bağışlanmış, bizi kurtarabilecek başka hiçbir ad yoktur.” — Elçilerin İşleri 4:11-12


Derslerde sorular

 1. Bu isim üçlübirlikten bir kişi (Baba, Oğul, Kutsal Ruh) için özel bir isim mi yoksa Tanrı için genel bir isim mi?
 2. Bu isim Kutsal Kitap’ta  ağırlıklı bir metinde mi geçiyor  yoksa tüm Kutsal Kitap’ta bulunuyor mu?
 3. Kutsal Kitap’ta ilk nerede geçiyor?
 4. Tanrı’nın kendisi bu isim kullanıyor mu yoksa bir insan tarafından kullanılan bir isim mi?
 5. Anlamı ne?
 6. Bu anlam Türkiye’de anlaşılıyor mu?
 7. Bu ismi kullanarak Tanrı kendisi hakkında ne anlatmak istiyor?
 8. Bu isim senin için nasıl bir önemi var?
 9. Bu ismi ne zaman kullanmalıyız?
 10. Tanrı’yı bu isimle çağırdığında nasıl hissediyorsun?

YHWH/Yahve – (‘Yaweh’ sesleniyor, belki)

Tanrı’nın gerçek ismidir.  Türkçe KK’ta ‘RAB’ olarak yazılıyor.

Yehovah –

Bu isim Kutsal Kitap’ın en eski el yazmalarında bulunmuyor.  İbranicede YHWH’nin sessiz harfler ile Adonai’nin sesli harfler (rab) karıştırılmış bir isimdir.  Tanrı’ya saygı göstermek için YHWH’nin yerine kullanılıyor.  Gerçek anlamı şudur: Rab YHWH.

 1. YHWH/Yehovah genel bir isimdir.  Çok kere kullanıldığına göre Tanrı’nın genel bir ismi olduğunu bilebiliriz.
 2. Bütün Eski Antlaşma’da bulunuyor. Yaklaşık 7.000 kere kullanılıyormuş.  Yeni Antlaşma’da nerede bir yazar Eski Antlaşma’ya bir alıntı yaptıysa YHWH kullanırdı.  Ama nerede bir alıntı yoksa Grekçe ‘Kyrios’ sözcüğü kullandılar.
 3.  Yaratılış 2:4-5
 4. Mısırdan Çıkış 6:2-8  |  Tanrı bu ismiyle kendini tanıtıyor.
 5. Mısırdan Çıkış 3:13-15  |  Ben Ben’im.  Yani başlangıcın öncesinden sonsuza dek var olan.
 6. Yehovah kesinlikle Jehovah Şahitleriyle tanılıyor.  Yahve… bilmem.
 7. Mısırdan Çıkış 6:7 “O zaman sizi Mısırlılar’ın boyunduruğundan çıkaran Tanrınız Yahve’nin ben olduğumu bileceksiniz.”
 8. ‘Tanrı’ sözcüğü bana biraz sade geliyor, yani genel.  Yahve dediğim zaman daha kişisel geliyor.
 9. Bu ismi kullandığımız zaman Musa yaptığı gibi yere kapanmak lazım olabilir. Yani bizden çok saygı bekleniliyor.
 10. Belki İbrahim, İshak, ve Yakub’un Tanrısına kastetmek istediğimiz zaman Yahve söylemek lazım.  Allah mı, Tanrı mı? Yahve aslında.
 11. Yahve söylediğim zaman ona daha yakın hissediyorum.

Justin Cathey – Bu ders 30.9.2015 tarihinde yapıldı.


Söz

 1. ‘Söz’ bir isim olarak kullandığımız zaman özellikle Oğul için kullanıyoruz.  Yuhanna 1. bölüm çok net bir şekilde Oğul (İsa) Söz olarak tanıtlıyor/açıklıyor.  Ama bunu hatırlamamız iyi olur, YHWH tek bir tanrıdır.  Üçlükbirlik dediğimiz zaman üç farklı şahısı konuşmuyoruz.  Oğul şahısı Söz kelimesi özel olarak anılır.
 2. Kutsal Kitap’ta bir çok yerde söz geçiyor.  Ama genelde Tanrı’nın sözü (sözleri) bir anlamı geliyor.  Özel bir isim olarak

Cem Çankaya – Bu ders 07.10.2015 tarihinde yapıldı.


Yehovah Tsaba (İbranice – Eski Ahit) Sabaoth (Grekçe – Yeni Ahit)

 1. Bu isim üçlübirlikten bir kişi (Baba, Oğul, Kutsal Ruh) için özel bir isim mi yoksa Tanrı için genel bir isim mi?
  Tanrı için genel bir isim. Eski antlaşmada daha çok Baba Tanrı için, Vahiy kitabında Rab İsa için kullanılır
 2. Bu isim Kutsal Kitap’ta ağırlıklı bir metinde mi geçiyor yoksa tüm Kutsal Kitap’ta bulunuyor mu?
  250 kez kullanılıyor. Daha çok Eski Ahitte. Bazen “Elohim Sabaoth” olarak da geçiyor
 3. Kutsal Kitap’ta ilk nerede geçiyor?
  I. Samuel 1:3
 4. Tanrı’nın kendisi bu isim kullanıyor mu yoksa bir insan tarafından kullanılan bir isim mi?
  Daha çok insan tarafından kullanılıyor
 5. Anlamı ne?
  “Yahweh” – Tanrı Kendisine verdiği isim, ayrıntılar için 1. derse bakabilirsiniz
  “Sabaoth” – ordular, kalabalık
  Niye “ordular”?
  • Binlerce ve binlerce melekler Tanrı’ya hizmet eder
  • Binlerce göksel cisimleri var, Tanrı onları yönetiyor
  • Dünyadaki ordular da Tanrı’nın yetkisi altında
  Tanrı büyük, güçlü savaşçıdır (I. Samuel 17:46)
  Eski Ahitte “Her Şeye Egemen Rab” olarak çevriliyor,
  Yeni Ahit’te –Eski Ahit Grekçeye çevirilince “Kurios Sabaot” ve “Kurios pantokrator” olarak çevrildi. Panto (bütün) krator (güç)’un Türkçesi “gücü her şeye yeten Rab” anlamında. Vahiy kitabında bu isim 9 kere çıkıyor
 6. Bu anlam Türkiye’de anlaşılıyor mu?
  Anlaşılıyor da asıl dilinde daha zengin bir anlamı var
 7. Bu ismi kullanarak Tanrı kendisi hakkında ne anlatmak istiyor?
  Tanrı büyük, verdiği vaadi yerine getirebilir. 2. Samuel 7:26, 27
  Tanrı büyük, yargılayabilir. Yeşaya 1:24; Yeremya 9:15, 17; Yakup 5:4
  Tanrı çok görkemlidir, O’ndan korkulur. Yeşaya 6:5, Vahiy 4:8
  Sıkıntılı zamanlarda Tanrı halkı için yardım etmeye, savaşmaya bile hazır. 46. Mezmur 7. ve 11. ayet aynı – Mezmur’un odak noktası
  Bu sadece isim değil, gerçektir. II. Krallar 6:8 – 17
 8. Bu isim senin için nasıl bir önemi var?
  Bu isim şunu gösteriyor; benim Tanrım o kadar büyük ki her sıkıntıdan daha büyüktür
 9. Bu ismi ne zaman kullanmalıyız?
  Güvenimiz sarsıldığında, büyük zorluklara yüz yüze karşı geldiğimizde
 10. Tanrı’yı bu isimle çağırdığında nasıl hissediyorsun?
  Hem korku (Yeşaya gördüğü gibi Tanrımız çok görkemli ve büyük) hem de güven I Samuel 17:46 – Tanrı her şeye egemen Rabdir, bizim sorunlarımızdan çok daha büyüktür

Dan Cupery – Bu ders 14.10.2015 tarihinde yapıldı.


Yahve Yire

 1. Bu isim üçlübirlikten bir kişi (Baba, Oğul, Kutsal Ruh) için özel bir isim mi yoksa Tanrı için genel bir isim mi?
  Baba için kullanılır.
 2. Bu isim Kutsal Kitap’ta  ağırlıklı bir metinde mi geçiyor  yoksa tüm Kutsal Kitap’ta bulunuyor mu?
  Kutsal Kitapta sadece Yaratılış bölümünde geçmektedir.
 3. Kutsal Kitap’ta ilk nerede geçiyor?
  Yaratılış 22:14
 4. Tanrı’nın kendisi bu isim kullanıyor mu yoksa bir insan tarafından kullanılan bir isim mi?
  İbrahim tarafından, yani bir insan tarafından kullanılmaktadır.
 5. Anlamı ne?
  Sağlayan Rab anlamına gelmektedir.
 6. Bu anlam Türkiye’de anlaşılıyor mu?
  Maalesef hayır.
 7. Bu ismi kullanarak Tanrı kendisi hakkında ne anlatmak istiyor?
  Bu ismi kullanarak Rabbin anlatmak istediği: en zor anımızda en sıkıntılı zamanlarımızda Tanrıya güvenmekten vazgeçmememiz gerektiğini, Rabbe olana imanımızda her geçen gün ilk günkü imanımızdan dahada büyümemiz gerektiğini anlatmak istiyor. Çünkü kurtuluş Rabdedir.
 8. Bu isim senin için nasıl bir önemi var?
  Bu ismin her imanlı için farklı bir anlamı olabilir ancak her imanlı hayatının bir döneminde Rabbin sağlayan elini görmüştür. ben de hayatımda bu eli gördüm ve Rabbe sonsuz bir güven duymaktayım.
 9. Bu ismi ne zaman kullanmalıyız?
  Bu ismi her zaman kullanmalıyız özellikle zor durumda olduğumuzda, dualarımızda her zaman ve her geçen gün büyüyen imanımızı dostlarımıza ve müjdeyi duyurduğumuz herkese anlatmalıyız.
 10. Tanrı’yı bu isimle çağırdığında nasıl hissediyorsun?
  Rabbi bu isimle çağırdığımda şimdi daha iyi anlıyorum ve biliyorum ki Rab sağlar.

Orhan – Bu ders 14.10.2015 tarihinde yapıldı.


Elohim

Metin Mintaz


Yahve Sidkenu

Bu isim Eski Antlaşmada sadece iki kere geçiyor.  İkisi de Yeremya kitabında. Yeremya 23:6, 33:16

 1. Bu isim üçlübirlikten bir kişi (Baba, Oğul, Kutsal Ruh) için özel bir isim mi yoksa Tanrı için genel bir isim mi?
  İsa için ve Yeruşalim için bir isimdir. Yeremya 23’te gelecek kral için (İsa) ve 33’te Yeruşalim için kullanılıyor. 
 2. Bu isim Kutsal Kitap’ta  ağırlıklı bir metinde mi geçiyor  yoksa tüm Kutsal Kitap’ta bulunuyor mu?
  Sadece Yeremya 23:6, 33:16 geçiyor.
 3. Kutsal Kitap’ta ilk nerede geçiyor?
  Yeremya 23:6.
 4. Tanrı’nın kendisi bu isim kullanıyor mu yoksa bir insan tarafından kullanılan bir isim mi?
  Tarnı kendisi için kullanıyor.  Yeremya bu peygamberlik sözleri yazıyor. Bu iki yerde ‘RAB diyor’ yazıyor.
 5. Anlamı ne?
  Adil ve doğru olan Yahve.  İbranice’de sidkenunun anlamı “adil” ve “doğruluk” idir.
  Yahve’nin adilliği nasıl bir şey?2. Korintliler 5:21 “Tanrı, günahı bilmeyen Mesih’i bizim için günah sunusu yaptı. Öyle ki, Mesih sayesinde Tanrı’nın doğruluğu olalım.”
 6. Bu anlam Türkiye’de anlaşılıyor mu?
  Hayır. Üstelik ‘Tanrı’nın doğruluğu’ dersek de anlaşılmaz.
 7. Bu ismi kullanarak Tanrı kendisi hakkında ne anlatmak istiyor?
  Yeremya 23’te Yahve şunu söylüyor:

  1Otlağımın koyunlarını yok edip dağıtan çobanların vay başına!” diyor RAB. 2 Halkımı güden çobanlar için İsrail’in Tanrısı RAB şöyle diyor: “Sürümü dağıtıp sürdünüz, onlarla ilgilenmediniz. Şimdi ben sizinle ilgileneceğim, yaptığınız kötülük yüzünden sizi cezalandıracağım.” RAB böyle diyor.

  Kötü yapan çobanların karşısında adil ve doğruluk yapan olan Yahve duruyor.  İsraillilere teşvik veriyor, adil olmayan çobanınız vardı ama ben adil bir Yahve’yim.

  Yeremya 33’te Yahve İsrailliler gelecekte Yeruşalim’e döneceklerini söylüyor. Onların Yahve’den ayrıldıkları için sürgün ediliyorlar, Yeruşalim’de 70 sene için yaşayamayacaklar.

  “O insanlar ki, yaptıkları kötülükler yüzünden bu kentten yüzümü çevirdim.”

  Ama ondan sonra Yahve onların günahlarını affeder Yeruşalim’de onların yaşamalarını sağlacak.  Yeruşalim adil ve doğru bir şehir olacak ve ismi Yahve Sidkenu olacak.

 8. Bu isim senin için nasıl bir önemi var?
  Adaletsizlik olunca Yahve’ye adil söyleyebilirim.  Günah işledikten sonra ve bir ceza aldıktan sonra da Yahve’ye adil söyleyebilirim.
 9. Bu ismi ne zaman kullanmalıyız?
 10. Tanrı’yı bu isimle çağırdığında nasıl hissediyorsun?

Justin Cathey


El Shaddai

Dan Cupery


Adonai

Fikoş Tilkioğlu


Yahve Mekoddishkem

Orhan

El Elyon

Metin Mintaz – Bu ders 20.01.2016 tarihinde yapıldı.

 1. Bu isim üçlübirlikten bir kişi (Baba, Oğul, Kutsal Ruh) için özel bir isim mi yoksa Tanrı için genel bir isim mi?

 2. Bu isim Kutsal Kitap’ta  ağırlıklı bir metinde mi geçiyor  yoksa tüm Kutsal Kitap’ta bulunuyor mu?

 3. Kutsal Kitap’ta ilk nerede geçiyor?
 4. Tanrı’nın kendisi bu isim kullanıyor mu yoksa bir insan tarafından kullanılan bir isim mi?

 5. Anlamı ne?

 6. Bu anlam Türkiye’de anlaşılıyor mu?

 7. Bu ismi kullanarak Tanrı kendisi hakkında ne anlatmak istiyor?

 8. Bu isim senin için nasıl bir önemi var?

 9. Bu ismi ne zaman kullanmalıyız?

 10. Tanrı’yı bu isimle çağırdığında nasıl hissediyorsun?

Justin

Ne söyleyeyim...

Bir cevap yazın