Nikodim

Nikodim

Yuhanna 3:1-21, 7:45-52, 19:38-42. Sadece Yuhanna kitabında yer alıyor.

Nikodim ismin anlamı ‘halkın zaferi’.

Kökeni: Yahudiler’in önderi, Ferisiler’den

Rolu Neydi?

Din liderlerinden biri, iman eden bir Ferisi olarak tek uyumlu dindar İsa’ya imanlısı.

Pozitif:

Cesaretliydi. Gece olsa bile İsa’ya gelmesi riskliydi.

Negatif:

İnsanın Tanrı’nın önünde ölü olduğunu yeni bir yüreğe ihtiyacı olduğunu bilmedi.  Kutsal Kitap’ta net bir şekilde insanın sonsuza dek Tanrı’dan ayrıldığını söylüyor.  Adem ile Havva günahı dünyaya getirdi ve her insan günah işler.  İnsan Tanrı’nın önünde ölüdür. Ama aynı zamanda kurtuluş var olduğunu bilebiliriz.  Eski Ahit’teki peygamberler Yahve’nin kurtuluşunu beklerdi. Bir ölü nasıl kurtulabilir?  Yeni bir doğuş lazım. Tanrı bize yeni bir yürek vermesi lazımdır.

Tanrı’yla ilişkisi nasıldı?

Nikodim İsa’nın Tanrı’dan geldiğini ınandı, ama geceleyin İsa’ya gelmesi bir soru işareti koyar.  İsa’ya imanlısı olarak tanılmak istemedi mi, yoksa din liderliğinden kovulmak istemedi mi, yoksa?  Sonra Nikodim İsa’yı gömmüş (bir Yusuf adamla beraber) o zaman en son bildiğimiz Nikodim İsa’ya imanlısıydı.

Örnek oldu mu? Nasıl?

Bir Ferisi olarak cesedi dokuması kötüydü çünkü ceset onu kirletirdi. Yasaya göre (Say 19:11) “Herhangi bir insan ölüsüne dokunan kişi yedi gün kirli sayılacaktır.”  Üstelik İsa’nın öldüğü gün Fısh Bayramdı ve cesedi dokunan herkes bayramın ve yılın ilk Şabat gününü kaçırırdı.  Nikodim muhtemelen Yasanın Tekrarı 21:22-23 ayetleri biliyordu: “Eğer bir adam bir günahtan ötürü ölüm cezasına çarptırılıp öldürülür ve ölüsü ağaca asılırsa, ölüyü gece ağaçta asılı bırakmamalısınız. O gün kesinlikle gömmelisiniz.”  Çarmıhaya gerilmek için en kötü gündü çünkü hiç kimse cesedi dokumak istemezdi.

Gördüğümüz gerçekleri kendi hayatımızda?

Gerçek uygulamak

Resim: Volmarijn (circa 1601–1645) – Christies, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4097326

Justin

Ne söyleyeyim...

Bir cevap yazın