Hakkımızda

Mezhebimiz

Kilisemiz Protestan mezhebine aittir. Protestanlık altında çok sayıda alt mezhepler olsa da, kendimizi spesifik olarak o alt mezheplerden birisine ait görmüyoruz. İnanç bildirgemizde de yer aldığı gibi, Kutsal Kitap’ta da yer alan tek Tanrı, tek Kitap, tek Sorun, tek Kurtuluş, tek Lütuf, tek Ruh, tek Beden, tek Son ilkelerine iman ediyoruz. Aynı şekilde bu ilkelere iman eden her kilise ve birey bizim de kardeşimizdir. Mezhepler arasındaki uygulama farklılıklarını önemsizleştirmemekle birlikte, yukarıdaki ilkelerin iman ve uygulamalarına en yüksek önceliği veriyor ve kiliseler arası kardeşliği ön planda tutuyoruz.

Misyonumuz

Kilisemiz bünyesinde ibadetlerimizi sürdürmek ve birbirimizi yüreklendirmek

İbraniler 10:25 Bazılarının alıştığı gibi, bir araya gelmekten vazgeçmeyelim; o günün yaklaştığını gördükçe birbirimizi daha da çok yüreklendirelim.

Birbirimize İsa’nın sevgisiyle hizmet etmek

Galatyalılar 5:13 Kardeşler, siz özgür olmaya çağrıldınız. Ancak özgürlük benlik için fırsat olmasın. Birbirinize sevgiyle hizmet edin.

Dünyanın tuzu ve ışığı olabilmek

Matta 5:13 Yeryüzünün tuzu sizsiniz.

İyi Haber’i duyurmak

Matta 28:19-20 Bu nedenle gidin, bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin; onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla vaftiz edin; size buyurduğum her şeye uymayı onlara öğretin. İşte ben, dünyanın sonuna dek her an sizinle birlikteyim.

Kiliseler arası iyi ilişkiler içinde olmak, büyük kilise ailesinin bir parçası olmak

2. Korintliler 8:13-14 Amacımız sizi sıkıntıya sokup başkalarını rahatlatmak değildir. Ama eşitlik olsun diye, şimdi elinizdeki fazlalık onların eksiğini tamamladığı gibi, başka zaman onların elindeki fazlalık sizin eksiğinizi tamamlasın.

Vizyonumuz

Hem kilise hem de kiliseyi oluşturan her bir birey olarak tam bir uyum ve düzen içinde olmak, böylelikle hem Tanrı’yı tanımakta hem de sayıda büyümek ve gelişmek

Efesliler 4:15-16 Tersine, sevgiyle gerçeğe uyarak bedenin başı olan Mesih’e doğru her yönden büyüyeceğiz. O’nun önderliğinde bütün beden, her eklemin yardımıyla kenetlenip kaynaşmış olarak her üyesinin düzenli işleyişiyle büyüyüp sevgide gelişiyor.

Kilise üyeleri için gerekli olan ruhsal büyüme fırsatlarını oluşturarak olgun imanlıların çoğalmasına katkı vermek ve bunu birbirimize hizmet ederek Tanrı’nın yücelmesi için kullanmak

1. Petrus 4:10-11 Her biriniz hangi ruhsal armağanı aldıysanız, bunu Tanrı’nın çok yönlü lütfunun iyi kâhyaları olarak birbirinize hizmet etmekte kullanın. Konuşan, Tanrı’nın sözlerini iletir gibi konuşsun. Başkalarına hizmet eden, Tanrı’nın verdiği güçle hizmet etsin. Öyle ki, İsa Mesih aracılığıyla Tanrı her şeyde yüceltilsin. Yücelik ve kudret sonsuzlara dek Mesih’indir! Amin.

Müjdeciler yetiştirmek, yeni kiliselerin kurulmasını sağlamak

Romalılar 10:15 Sözü yaymaya gönderilmezlerse, sözü nasıl yayacaklar? Yazılmış olduğu gibi: “İyi haber müjdeleyenlerin ayakları ne güzeldir!”


Kısa Bir Tarihçe

Eski ismiyle Üsküdar Son Buyruk Protestan Kilisesi, ilk olarak 1990’da İstanbul’un Anadolu yakasında, bu büyük şehrin en büyük altıncı ilçesinde kurulmuştur. Şehirdeki 39 ilçenin en eskilerinden biri olan Üsküdar’ın tarihi İ.Ö. 1000 yılına dayanmaktadır.

1980’lerde bir grup yabancı imanlı İstanbul’un Avrupa yakasında ev kilisesi olarak toplanmaya başladılar. Bir müddet sonra Ataköy’de bir otelde toplanmaya başladılar. Zamanla Bakırköy’deki bir binaya taşındılar. Bu bölgede toplanırken Üsküdar’da bir ev gurubu başlatmaya karar verdiler.

Eski Pastörlerden Metin Mintaz, 1990’da bu guruptan bir adamla tanıştı ve onlara katılmaya başladı. Bu arada o grup, yaklaşık yirmi yıl toplanacağımız binayı kiraladı ve içini yenilemeye başladı. Bina harabeye benziyordu ama biraz tadilattan sonra ilk toplantı 18 Şubat 1990’da yapıldı.

Kilisenin her Pazar sabahki Bakırköy’de, öğleden sonraki Üsküdar’da olmak üzere iki toplantısı oluyordu. Bu iki sene boyunca sürdürüldükten sonra Avrupa yakasındaki kardeşlerin sadece Bakırköy Kilisesi olarak hizmet etmeye karar vermeleriyle birlikte Bakırköy ve Üsküdar toplulukları, iki farklı kilise olarak hizmet etmeye başladılar. Bakırköy topluluğu daha sonra Güngören Kilisesi olarak devam etti.

İngiltere’deki Ichthus Christian Fellowship başlangıçtan 1997’ye kadar kiliseye önderlik ve önderlere gözetmenlik yaptı. Önderlere bakarsak, Ian Mitchell’ın 1996’da başka bir şehirde (Çanakkale), başka bir kilise başlatmak için ayrılmasıyla birlikte Andy Pyke onun yerine önder olarak devam etti. Metin Mintaz Eylül 1998’de yardımcı Pastör olarak atandı ve 2000 yılında Andy’nin İngiltere’ye dönmesiyle beraber Pastör oldu. 2001’de Dan ve Cathy Cupery, ihtiyar ve diyakon olarak atandılar. Uzun yıllar farklı hizmetler oldu. 2018’e gelindiğinde, Metin Mintaz’ın Muğla’da küçük bir gruba önderlik etmek amacıyla kiliseden ayrılmasından sonra da, 2008’den itibaren kiliseye katılmaya başlayan ve bir süre önce önder olarak atanmış olan Uğur Mutlu, yeni Pastör olarak hizmet etmeye başladı.

Andy’nin pastörlüğü boyunca O’nun İngiltere’deki kilisesi olan ve bizi ruhsal ve finansal yönden destekleyen Manna Kilisesi’yle ilişkilerimiz başladı. Andy’nin İngiltere’ye dönmesine rağmen, Manna Kilisesi yardıma katkıda bulunmaya devam etti. Manna Kilisesi şuan birbirinden bağımsız çalışan beş farklı kilisenin birleşimiydi. Bu kiliselerden birinin ihtiyarı olan Jonathan Jankowski (Grace Kilisesi) 1994’ten itibaren 5 sene boyunca Üsküdar’da hizmet ettikten sonra ülkesine dönüp Grace Kilisesi’nin pastörü oldu. Her yıl bizim kilisemizi ziyaret ederek, Grace Kilisesi ve Life Kilisesi’yle olan ilişkilerimizin canlı kalmasını sağladı. Jonathan, 2019 yılında emekli oldu ama onun devir teslimi sonrasında Poole Kilisesi, Son Buyruk Kilisesi’ne desteklerini sürdürmektedir.

Kuruluşundan beri Üsküdar Kilisesi’nin vizyonu Türk önderlere ve çoğunluğu Türklerden oluşan bir cemaate sahip olmaktı. Metin Mintaz ve önce yardımcı Pastör, daha sonra Pastör olarak atanması ve 2001’de Ali ve Ahmet’in ihtiyar olarak atanmaları bu vizyonda ilerlememizi sağladı. Başlangıçtan beri Türklerin sürekli kilise değiştirme eğilimleriyle baş etmek zorunda kalındı. Bu konu hakkında dua edildi ve Tanrı bizleri Üsküdar Kilisesi’ne sadık şekilde yeni katılan imanlılarla bereketledi.

Bizlerin kiliseler kurmak olan ikinci amacı, 2002’de Ali ve Ahmet’in bizlerden 10 kilometre kadar uzaktaki Ümraniye’de diğer imanlılarla beraber çalışmasıyla gerçekleşti. Ümraniye Kilisesi’yle iki sene birlikte çalışmamızın ardından, bizden bağımsız olarak yollarına devam ettiler. Ahmet Ümraniye’de hizmet etmeye devam etti, Ali ise Ankara’da başka bir topluluğa katıldı.

Bu yıllardan şimdilere kadar kiliseye gelen ve giden birçok kişi oldu. Özellikle 2018 yılında kilise birçok zorluklardan geçti ama Tanrı yıl sonunda kiliseyi, sayı bazında daha az ama birlik olarak daha güçlü bir şekilde bu zorluklardan çıkardı. Kilisemiz, Son Buyruk Kilisesi ismiyle Kadıköy’de bir ofiste bir araya gelmeye devam etmektedir.

Bugünlerde İncil’de yer alan bedenin birliği ve Tanrı’nın isteğini aramak konularında dua ediyor ve bir yandan temel kilise hizmetlerini yürütmek için çalışırken, bir yandan da Tanrı’yı tanımakta her gün daha da gelişiyoruz.