Hakkımızda

Vizyonumuz

Üsküdar Son Buyruk Kilisesi olarak vizyonumuz bunlardır:

  1. Kilise üyelerini eğiterek olgun imanlıları çoğaltmak.
  2. Müjdeciler yetiştirmek, şehir içi ve dışı başka şehirlere hizmete göndermek, yeni kiliselerin kurulmasını sağlamak.

Kısa bir tarihçe…

Üsküdar Son Buyruk Protestan Kilisesi, İstanbul’un Anadolu yakasında, bu büyük şehrin en büyük altıncı ilçesindedir. Şehirdeki 39 ilçenin en eskilerinden biri olan Üsküdar’ın tarihi İ.Ö. 1000 yılına dayanmaktadır.

1980’lerde bir grup yabancı imanlı İstanbul’un Avrupa yakasında ev kilisesi olarak toplanmaya başladılar. Bir müddet sonra Ataköy’de bir otelde toplanmaya başladılar. Zamanla Bakırköy’deki bir binaya taşındılar. Bu bölgede toplanırken Üsküdar’da bir ev gurubu başlatmaya karar verdiler.

Eski pastörlerden Metin Mintaz, 1990’da bu guruptan bir adamla tanıştı ve onlara katılmaya başladı. Bu arada o grup, yaklaşık yirmi yıl toplanacağımız binayı kiraladı ve içini yenilemeye başladı. Bina harabeye benziyordu ama biraz tadilattan sonra ilk toplantı 18 Şubat 1990’da yapıldı.

Kilisenin her Pazar sabahki Bakırköy’de, öğleden sonraki Üsküdar’da olmak üzere iki toplantısı oluyordu. Bu iki sene boyunca sürdürüldükten sonra Avrupa yakasındaki kardeşlerin sadece Bakırköy Kilisesi olarak hizmet etmeye karar vermeleriyle birlikte Bakırköy ve Üsküdar toplulukları, iki farklı kilise olarak hizmet etmeye başladılar. Bakırköy topluluğu daha sonra Güngören Kilisesi olarak devam etti.

İngiltere’deki Ichthus Christian Fellowship başlangıçtan 1997’ye kadar kiliseye önderlik ve önderlere gözetmenlik yaptı. Önderlere bakarsak, Ian Mitchell’ın 1996’da başka bir şehirde (Çanakkale), başka bir kilise başlatmak için ayrılmasıyla birlikte Andy Pyke onun yerine önder olarak devam etti. Metin Mintaz Eylül 1998’de yardımcı pastör olarak atandı ve 2000 yılında Andy’nin İngiltere’ye dönmesiyle beraber pastör oldu. 2001’de Dan ve Cathy Cupery, ihtiyar ve diyakon olarak atandılar. 2018’de Metin Mintaz’ın Muğla’da küçük bir gruba önderlik etmek amacıyla kiliseden ayrılmasından sonra da, 2008’den itibaren kiliseye katılmaya başlayan ve bir süre önce önder olarak atanmış olan Uğur Mutlu, yeni pastör olarak hizmet etmeye başladı.

Andy’nin pastörlüğü boyunca O’nun İngiltere’deki kilisesi olan ve bizi ruhsal ve finansal yönden destekleyen Manna Kilisesi’yle ilişkilerimiz başladı. Andy’nin İngiltere’ye dönmesine rağmen, Manna Kilisesi yardıma katkıda bulunmaya devam etti. Manna Kilisesi şuan birbirinden bağımsız çalışan beş farklı kilisenin birleşimiydi. Bu kiliselerden birinin ihtiyarı olan Jonathan Jankowski (Grace Kilisesi) 1994’ten itibaren 5 sene boyunca Üsküdar’da hizmet ettikten sonra ülkesine dönüp Grace Kilisesi’nin pastörü oldu. Her yıl bizim kilisemizi ziyaret ederek, Grace Kilisesi ve Life Kilisesi’yle olan ilişkilerimizin canlı kalmasını sağladı. Jonathan, 2019 yılında emekli oldu ama onun devir teslimi sonrasında Poole Kilisesi, Son Buyruk Kilisesi’ne desteklerini sürdürmektedir.

Kuruluşundan beri Üsküdar Kilisesi’nin vizyonu Türk önderlere ve çoğunluğu Türklerden oluşan bir cemaate sahip olmaktı. Metin Mintaz ve önce yardımcı pastör, daha sonra pastör olarak atanması ve 2001’de Ali ve Ahmet’in ihtiyar olarak atanmaları bu vizyonda ilerlememizi sağladı. Başlangıçtan beri Türklerin sürekli kilise değiştirme eğilimleriyle baş etmek zorunda kalındı. Bu konu hakkında dua edildi ve Tanrı bizleri Üsküdar Kilisesi’ne sadık şekilde yeni katılan imanlılarla bereketledi.

Bizlerin kiliseler kurmak olan ikinci amacı, 2002’de Ali ve Ahmet’in bizlerden 10 kilometre kadar uzaktaki Ümraniye’de diğer imanlılarla beraber çalışmasıyla gerçekleşti. Ümraniye Kilisesi’yle iki sene birlikte çalışmamızın ardından, bizden bağımsız olarak yollarına devam ettiler. Ahmet Ümraniye’de hizmet etmeye devam etti, Ali ise Ankara’da başka bir topluluğa katıldı.

Bu yıllardan şimdilere kadar kiliseye gelen ve giden birçok kişi oldu. Özellikle 2018 yılında kilise birçok zorluklardan geçti ama Tanrı yıl sonunda kiliseyi, sayı bazında daha az ama birlik olarak daha güçlü bir şekilde bu zorluklardan çıkardı. Kilisemiz, Son Buyruk Kilisesi ismiyle Kadıköy’de bir ofiste bir araya gelmeye devam etmektedir.

Bugünlerde İncil’de yer alan bedenin birliği ve Tanrı’nın isteğini aramak konularında dua ediyor ve bir yandan temel kilise hizmetlerini yürütmek için çalışırken, bir yandan da Tanrı’yı tanımakta her gün daha da gelişiyoruz.