Nikodim

Nikodim

Yuhanna 3:1-21, 7:45-52, 19:38-42. Sadece Yuhanna kitabında yer alıyor.

Nikodim ismin anlamı ‘halkın zaferi’.

Kökeni: Yahudiler’in önderi, Ferisiler’den

Rolu Neydi?

Din liderlerinden biri, iman eden bir Ferisi olarak tek uyumlu dindar İsa’ya imanlısı.

Pozitif:

Cesaretliydi. Gece olsa bile İsa’ya gelmesi riskliydi.

Negatif:

İnsanın Tanrı’nın önünde ölü olduğunu yeni bir yüreğe ihtiyacı olduğunu bilmedi.  Kutsal Kitap’ta net bir şekilde insanın sonsuza dek Tanrı’dan ayrıldığını söylüyor.  Adem ile Havva günahı dünyaya getirdi ve her insan günah işler.  İnsan Tanrı’nın önünde ölüdür. Ama aynı zamanda kurtuluş var olduğunu bilebiliriz.  Eski Ahit’teki peygamberler Yahve’nin kurtuluşunu beklerdi. Bir ölü nasıl kurtulabilir?  Yeni bir doğuş lazım. Tanrı bize yeni bir yürek vermesi lazımdır.

Tanrı’yla ilişkisi nasıldı?

Nikodim İsa’nın Tanrı’dan geldiğini ınandı, ama geceleyin İsa’ya gelmesi bir soru işareti koyar.  İsa’ya imanlısı olarak tanılmak istemedi mi, yoksa din liderliğinden kovulmak istemedi mi, yoksa?  Sonra Nikodim İsa’yı gömmüş (bir Yusuf adamla beraber) o zaman en son bildiğimiz Nikodim İsa’ya imanlısıydı.

Örnek oldu mu? Nasıl?

Bir Ferisi olarak cesedi dokuması kötüydü çünkü ceset onu kirletirdi. Yasaya göre (Say 19:11) “Herhangi bir insan ölüsüne dokunan kişi yedi gün kirli sayılacaktır.”  Üstelik İsa’nın öldüğü gün Fısh Bayramdı ve cesedi dokunan herkes bayramın ve yılın ilk Şabat gününü kaçırırdı.  Nikodim muhtemelen Yasanın Tekrarı 21:22-23 ayetleri biliyordu: “Eğer bir adam bir günahtan ötürü ölüm cezasına çarptırılıp öldürülür ve ölüsü ağaca asılırsa, ölüyü gece ağaçta asılı bırakmamalısınız. O gün kesinlikle gömmelisiniz.”  Çarmıhaya gerilmek için en kötü gündü çünkü hiç kimse cesedi dokumak istemezdi.

Gördüğümüz gerçekleri kendi hayatımızda?

Gerçek uygulamak

Resim: Volmarijn (circa 1601–1645) – Christies, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4097326

Boaz

Boaz

Rut 2-4

Boaz ismin anlamı ‘onun gücünle’.

Kökeni: Boaz’ın annesi Rahav’dı Matta 1:5

Rolu Neydi?

Kral Davut’un büyük büyük babsı.

Bir şekilde İsa’yı yansıtıyor, yakından akraba kurtaran.

Pozitif:

Her şeyi n yerine getiren bir adam. Yasa’yı uyuyor, Tanrı’ya güveniyor.

Rut’la selamlaşırken Rab sizinle olsun dediğine göre Tanrı’ya yakın olmalıydı.

Düşünceli.

Halkın arasında ün ve iyi ismi olan adam. Aydın.

Boaz Rut’la ilişkisini daha ileri sürme

Negatif:

Bir negatif özelliği görmüyoruz.

Tanrı’yla ilişkisi nasıldı?

Onun hareketlerine göre yakınmış. Yasayı biliyormuş.

Örnek oldu mu? Nasıl?

Bir şey istediği halde olması gereken şeyleri yerine getiriyor.

Gördüğümüz gerçekleri kendi hayatımızda?

Söz tutmak lazım. Boaz sözünü yerine getiriyor, biz de öyle olmalı.

Olması gereken şeyleri yapan adam.

Rabbe isteklerimizle güvenmek.

Gerçek uygulamak

Daha az konuşalım.

Biriyle paylaştıktan sonra o kişi bir şekilde sorumluluk paylaşıyor.

Tanrı’yı yakın tutmak, onun sözünü iyi bilmek.

 

Resim: Julius Schnorr von Carolsfeld – 1. Unknown 2. National Gallery, London, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=536505

By Distant Shores Media/Sweet Publishing, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=18898459

Yitro

İsim
Yıtro (ya da Reuel, tek bir ayette Çık 2:18: Hovav tek bir ayette Hakim 4:11)
İsimin anlamı
Çık 2:16 ayete göre “Midyanlı bir kahin” – anlam değil de bir tanıtım
Reuel “Tanrının arkadaşı”
Köken(Soy)
Midyan – Akabe Körfezi’nin doğu tarafındamış, tam bilmiyoruz
Midyanlılar İbrahim’in soyundan geldi:
Yar 25:1-2 “İbrahim bir kadınla daha evlendi. Kadının adı Ketura’ydı. 2 Ondan Zimran, Yokşan, Medan, Midyan, Yişbak, Şuah adlı çocukları oldu.
Kutsal Kitapta rolu neydi?
Musanın kayınpederiydi. Musa 40 yaşındayken Yitro’nun evine giriyor, 40 sene sonra Mısır’a geri dönüyor.
İsrailliler çöldeyken Yitro onların yanına geliyor, Musa’ya halk için toplumsal fikirler sunuyor.
Ek bilgi olarak, 1016 İ.S. İslamiyet’ten oluşan Dürzî dini Yitro’yu baş peygamber olarak görür.
Kaynak Ayet Pozitif Tanımları, Özellikleri
Çık 2:20 Musa’ya iyi davranıyor. Saygalı.
Çık 3:1 Musa’ya çoban işini veriyor
Çık 4:18 Musa’nın Mısır’a döneceğini öğrenince “esenlikle git” diyor
Çık 18:10-11  Rabbi övüyor
Çık 18 Akıllı fikirler veriyor, bilgelik adam
Kaynak Ayet Negatif Tanımları, Özellikleri
negatif bir taraf bulamadık
Tanrı’yla ilişkisi nasıldı?
Sonunda iyimiş: Çık 18:10-11
Belki Çık 18’den önce İbrahim’in soyu olarak Yaratıcı’yı bir şekilde biliyormuş, ama İsrailliler’in Mısır’dan çıktıktan sonra (yani Çık 18’de) Yahve’yi tanıyormuş geliyor.
Bir örnek oldu mu? Nasıl bir örnek?
Çok iyi bir örnekti.  Yardım sever, akıllı, anlayışlı (Musa’nın Mısır’a dönmesini engelmiyor)
Bir günah işledi mi? Nasıl bir günah?
görmüyoruz
****************************************************************************
O kişinin hayatında senin de ihtiyacın olan bir GERÇEK var mı?
Yitro başkalarını iyi bakıyor, yani onların ihtiyaçlarını merak edip karşılamaya çalışır.
Niçin o gerçeğe ihtiyacın var?
Bazen ben insanların durumunu merak etmiyorum, bazen iyi bir yardımcı olmuyorum.
Yakın zamanlarda o gerçeğin hayatında nasıl eksik olduğunu anlat.
Tanrı belirli bir şeklinde sana kendi hayatında o gerçeği nasıl uygulayabileceğini söylüyor mu?
Kim sana o uygulama hakkında dua edebilir?  Onunla paylaşıp, dua edin.