Blog

Vaaz 119 23.02.2020 Pusudaki Tanrı

Bugün sizlere İsrail krallarının tarihinin küçük bir kesitinden, ve o krallardan birisinden kısaca bahsedeceğim. Aslında onlardan değil, ama Tanrı’nın onlar aracılığıyla nasıl çalıştığına bakacağız. Eğer kitaplarınızı şimdi açmak isterseniz, bu kesit 2. Tarihler 20.bölümde geçiyor. Kutsal Kitapta sayfa: 476. 

Biliyorsunuz Tanrı Davut aracılığıyla İsraillileri epey bir rahata kavuşturmuştu. Davut İsrail’in tüm düşmanlarına karşı savaştı ve hepsini kazandı. Sonra Tanrısı Rab için bir tapınak yapmak istedi ama Tanrı O’na izin vermedi. Çünkü çok savaştığı için çok kan dökmüştü. Ama Tanrı, bu iş için Davut oğlu Süleyman’ı uygun gördü. Süleyman, Tanrısı Rab için tapınağı inşa etti ve ülke uzun bir süre huzur içinde yaşadı. Daha önceden Tanrı’dan bilgelik isteyen ve yükselen Süleyman, giderek daha fazla hata yaptı ve sonunda Tanrısından epey bir uzaklaştı. Ama Tanrı, Davut soyuna verdiği söz uyarınca soyundan krallar çıkarmaya devam etti. Süleyman oğlu Rehavam’ın hatalarıyla krallık Yahuda ve İsrail olarak ikiye bölündü. Ve her iki parçaya da dönem dönem farklı krallar hükmetti. Bu krallardan bazıları Tanrı’nın yoluna kısmen de olsa bağlı kaldı, bazıları ise tamamen bağlı kalmadılar, diğer ulusların putlarına tapıp törenlerini uyguladılar ve Tanrı’ya tamamen sırtlarını döndüler. Ve sonunda tüm halk sürgüne  gitti. 

Gidişat kötüydü ama her şey kötü değildi. Arada, Tanrı’yı hatırlayan ve O’ndan korkan bazı krallar da çıktı. Bugün bakacağımız Asa oğlu Yehoşafat, onlardan birisidir.  

Bölüme geçmeden önce, Yehoşafat, babası Asa gibi Tanrı’ya yakındı. Atası Davut’un yollarını izlemeye çalışıyordu. İsrail halkına uymadı, Tanrı’nın buyruklarına uydu. Ünlendi, herkes ona armağanlar getirdi ve zengin oldu. Yehoşafat’ın yaptığı önemli işlerden bazıları, putperestlik yapılan yerleri ve putları kaldırttı. Bazı görevliler atadı, bu kişiler kentleri dolaşarak Yasa Kitabında yazılanları halka öğretiyorlardı. Kentleri sağlamlaştırdı ve yiğit savaşçılar yetiştirdi. Zaman geçtikçe saygınlık ve zenginlik üst seviyelere ulaştı ve çevredeki diğer uluslar Yehoşafat’a karşı savaşamaz duruma geldiler. Sonra İsrail tarafının yüreği Tanrı’da olmayan kralı Ahav’a uyarak Tanrı’nın gözünde hoş olmayan şeyler de yaptı. Hatta bir defa Tanrı’nın bir kahininden azar yedi. 25 yıl krallık yaptı ve sonunda atalarına kavuştu. 

Yehoşafat, mükemmel değildi, ama Tanrı’ya yüreğini vermek isteyen bir adamdı. Bu dolaşarak halka Yasayı öğretme görevi verdiği kişilerin haricinde bizzat kendisi de, halk arasında dolaşarak insanları Tanrı’ya döndürüyordu. Şimdi karakterini anlatabilmek için, krallık için atadığı yargıçlara ve kahinlere verdiği birer öğütten size bahsetmek istiyorum: 

Yargıçlara: “Yaptıklarınıza dikkat edin, çünkü Tanrımız Rab kimsenin haksızlık yapmasına, kimseyi kayırmasına, rüşvet almasına göz yummaz.” 19:6 

Kahinlere: “Görevinizi Rab korkusuyla, bağlılıkla, bütün yüreğinizle yapmalısınız.” 19:9 

Ayrıca genel olarak bütün görevlilerine şu öğüdü verdi: “Yürekli olun, bu buyrukları uygulayın. Rab doğru kişiyle olsun!” 19:11 

Öğütlerinden de anlayabileceğimiz gibi, Tanrı’yı düşünen bir adamdı. Adanmıştı. Ama sonra ne oldu biliyor musunuz? Çevredeki 3 ulus, birleşerek çok büyük bir ordu oluşturdu ve onlara karşı savaşmak için yola çıktı. Bazen hayatınızı adarsınız ama tam bir adanmışlık bile, hayatınızdaki her şeyin harika ve sorunsuz olacağı anlamına gelmez. Şimdi parça parça ama hızlıca bölümü okuyalım: 

(a.1-2) Bahsettiğimiz gibi, ilk iki ayette, 3 ulusun ordularının birleşerek Yehoşafat’a karşı savaşmak için onun üzerine doğru yola çıktığını görüyoruz. Şimdi 3-4 ayetleri okuyarak kralın tepkisine bakalım: 

(a.3-4) Korktu. Kim korkmazdı ki? Ama bir karar verdi. Bu karar neydi? Rab’be danışmak. Bunun yanı sıra oruç tuttu ve tüm halk için oruç ilan etti. Tanrı’nın isteğini ararken ve O’nun yardımına sığınırken bunu oruçla güçlendirebiliriz. Ve onlar bütün bir halk olarak bir araya toplanıp Rab’den yardım dilediler. Kral sonra bir dua ile Tanrı’ya yaklaştı. Şimdi bu duayı okuyalım: 

(a.5-13) A.9: Süleyman’ın bu duasını hatırlıyor musunuz? 1. Krallar 8:22-61 ayetlerinde o duanın tamamını okuyabilirsiniz. A.10: Bu bölümleri de okumak isterseniz Yasanın Tekrarı 2:4-19 ayetlerinden okuyabilirsiniz.  

Ne harika bir dua, değil mi? 6-7 ayetlerinde, Tanrı’nın egemen olduğunu ilan ediyor, böyle başlıyor duasına. Sonra 7-9 ayetlerinde vaatleri veren kişinin Tanrı’nın kendisi olduğunu ilan ediyor, yani “Sen egemensin ve bu vaatleri bize Sen verdin” diyor. Ve 12.ayette ne diyor? Kendini alçaltıyor. “Bizim gücümüz yok. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Gözümüz sende. Bize yardım et.” Bütün halk çocuklarıyla birlikte orada. Tanrı’nın cevabını okuyalım: 

(a.14-17) Tanrı iyidir. Tanrı’nın bu cevabına karşılık, halkın tepkisini okuyalım: 

(a.18-19) Tanrı’ya tapındılar, O’nun önünde kendilerini alçalttılar, ve yüksek sesle O’nu övdüler. Şimdi hikayenin geri kalanını okuyalım: 

(a.20-30) Tanrı adını yüceltti. Uluslar arasında yüceldi. O’na iman edenler aracılığıyla. 

Yehoşafat’ın üzerine onu yok etmek için gelen 3 ulus büyüklüğünde bir ordu vardı. Zafer imkansız görünüyordu. Korktu, ama Tanrı’ya yaklaştı. Çünkü savaş aslında Tanrı’nındır. O, halkına kurtuluş sağladı. Yahuda’nın düşmanları için Tanrı “pusu” kurdu. Toplam 3 topluluktan, önce iki tanesi birleşip bir tanesini yok etti ve sonra kalan ikisi birbirini yok etti. Gözetleme kulesinden bir baktılar ki, her yer onların cesetleriyle dolmuş. Biraz önce ne kadar büyük bir korku, heyecan ve çaresizlik vardı değil mi? Ama şimdi, sadece zafer! Çünkü Tanrı pusu kurmuştu. Ve adını yüceltmişti. 29.ayette dediği gibi, diğer uluslar duydular ki Rab İsrail’in düşmanlarına karşı savaşıyor, onları bir korku aldı. Tanrı korkusu. Ve bundan sonra Yehoşafat ve ülkesi her yandan kuşatılmıştı. Ama düşmanlarla değil, (a.30) – esenlikle. 

Aden bahçesinden beri peşimizde olan bir düşman, bugün hala bize zor anlar yaşatıyor değil mi? O gün yılan kılığında hayatlarımıza giren bu düşman, bu hikayede okuduğumuz 3 ulusun birleşiminden oluşan bu büyük ordudan bile daha büyük ve güçlüdür. Ve bugün hala bizi yok etmek için üzerimize geliyor. Bizler bugün günümüzde de savaş veriyoruz, tek farkı, bu savaş kılıç, kalkan veya tabancalarla değil, ama ruhsal olarak veriliyor.  

Ama sakin olabiliriz, çünkü Tanrı aynı o gün düşmanlarına karşı pusuda olduğu gibi, bugün de pusuda. İmkansız durumlarda bile O’na güvenenler için Tanrı pusudadır. Cesur olabiliriz, cesaret korkmamak demek değildir. Cesaret, korkuyor olmamıza rağmen, Yehoşafat gibi, Tanrı’ya bakmaya karar vermektir. O’nda kalmaya karar vermektir.  

Tanrı her zorluktan bizi çekip alacak demiyorum. Hiçbir zaman hiçbir acı çekmemize izin vermeyecek demiyorum. Biz oturacağız ve o her şeyi yoluna koyacak demiyorum. Bazen uzun süre deneneceğiz bazen acı çekeceğiz ve bazen işler yoluna girmeyecek. Ama Tanrı ruhlarımızı esenliğe kavuşturacak çünkü işin gerçeği, zafer çoktan kazanıldı. 

Düşman Yehoşafat’ın üzerine doğru gelirken, onu paramparça edeceğini düşünmüştür. Pusuda olan Tanrı eminim ki onların denklemlerinde yer almadı. Eminim ki çarmıhta da bu böyleydi. Düşmanları çarmıha çivilenmiş olan İsa’yı gördüklerinde zafer kazandıklarını düşünüyorlardı. Kafasında dikenli taç ile birlikte akan kanı gördüklerinde… Ama bilmiyorlardı ki, Tanrı pusu kurmuştu. Bilmiyorlardı ki, İsa’yı o çarmıhta tutan şey çiviler değildi. O’nun sevgisiydi. 3.gün dirilerek sonsuza dek geçerli olan zaferi kazandı.  

Tanrı’nın sağladığı bu zafer, bizim için de hiçbir şey yapmadan kurtulmak anlamına geldi. O gün Yahuda ülkesine yaptığı gibi. Onlar kurtulmak için hiçbir şey yapmadı. Ama Tanrı’yı hoşnut etmek için bir şeyler yaptılar. Sıkıntıya düşmeden önce Tanrı’ya baktılar. Sıkıntıya düştüklerinde de aynısını yaptılar. Tanrı’nın egemen olduğunu ilan ettiler, O olmadan güçsüz ve çaresiz olduklarını kabul ettiler, O’u her fırsatta övdüler ve yücelttiler, ve O’ndan duyduklarında tereddüt etmeden itaat ettiler. Sonuna ne oldu? Tanrı orada ve tüm uluslar içinde kendisini yüceltti ve ülkelerine esenlik geldi. 

Biz de kurtulmak için hiçbir şey yapmadık. Ama Tanrı’yı hoşnut etmek istiyorsak bir şeyler yapmamız  gerekiyor. Umarım bugün incelediğimiz bu hikaye yüreklerimize dokunur ve Tanrı’yı daha çok hoşnut edip O’ndan daha çok bereket almamız konusunda bize rehber olur.  

Rab her birimizi ve kilisesini bereketlesin.  

Somut İman

Açılış

Günümüz dünyasında insanlar artık hayata daha maddesel bakıyorlar. Ateist bir arkadaşım vardı, bir gün bu arkadaşımla sohbet ederken bana bir Tanrı’ya inanmamasının sebebi olarak, gözüyle göremediğini bu yüzden de Tanrı’nın gerçek olmadığını söyledi. O’na yeryüzünü örnek gösterdim ve ağaçların, hayvanların, gökyüzünün kimin eseri olduğunu düşünüyorsun dedim. Büyük patlama ve evrim dedi. O’na rüzgarı da göremediğini ama gerçekten rüzgarın olduğunu söyledim. “Bu çocukları ikna etmek için” dedi. Şunu anlattım: Bilgisayarda bir yazı belgesi aç. İlk açtığında kaydet tuşu pasiftir, yani tıklayamazsın. Çünkü belgede yeni açılmıştır ve henüz kaydedecek bir değişiklik olmamıştır. Sonra belgedeki herhangi bir kelimenin sonuna gel ve boşluk tuşuna bir defa bas. Belgede herhangi bir değişiklik oldu mu? “Olmadı” dedi. O zaman kaydet tuşunun neden az önce pasifken şimdi aktif olduğunu sordum. Cevap veremedi. Çünkü dedim, bilgisayar boşluk tuşunu bir karakter olarak algılar. Eğer belgeyi kaydetmeden kapatmak istersen program seni uyaracaktır çünkü belgede değişiklik algılamıştır, çünkü sen hiçbir şey göremesende onun karakteri oradadır. O zaman biraz sinirlendi ve Tanrı’yı suçlamaya başladı. Açlıktan ölen çocuklardan, katillerden tecavüzcülerden, savaşlardan ve terörden, yeryüzündeki kötülüklerden dolayı Tanrı’yı suçlayıp durdu. Suçlamalara cevap vermek yerine, ona inanmadığı Tanrı’yı neden suçladığını sordum. Bir cevap veremedi, ama bu sohbet onu Tanrı’nın varlığına ikna etmeye de yetmedi. Yüreklerinde Tanrı sevgisi olmayan kişilerin yaptığı eylemlerden dolayı Tanrı’yı suçluyordu ama sorunun Tanrı’da değil, insanlarda olduğunun farkında değildi. Veya farkındaydı, ama sadece kabul etmiyordu. Günümüzde çoğu insan gözle görülemeyen yani soyut olan Tanrı ve iman hakkında alaycı konuşuyor ve başka bazıları yeryüzündeki kötülüklerden dolayı Tanrı’yı suçluyor. Tanrı artık problemlere bir çözüm olarak hiç düşünülmüyor. Hatta sanki problemin kaynağıymış gibi gösteriliyor.
Şimdi kısa bir video izleyeceğiz. Bu video Makedonya milli eğitim bakanlığı tarafından kullanılmış, kullanılış amacı ise Makedonya’ya okullarda yasaklanan din eğitimini geri getirebilmek.

Şimdi Kutsal Kitap’tan bir hikaye okuyacağız. Bu hikayede önce konuştuğumuz gibi, soyut olduğu için bağışlanmaya inanmayan ve Tanrı’yı suçlayan insanlar göreceğiz.
Markos 2:1-12 Bir Felçlinin İyileştirilmesi
AYET 1-2 Bölüm, “birkaç gün sonra…” diye başlıyor. Peki birkaç gün önce, yani Markos’un 2. bölüme geçmeden önce kaleme aldığı son bölümde neler olmuş? Markos 1:40-45 oku. Cüzamlı adam, İsa’dan şifa aldıktan sonra durdurulamaz bir şekilde paylaşmaya başladı. O kadar paylaştı ve haberler o kadar yayıldı ki, İsa artık ünlü oldu! Gideceği yerlere açık bir şekilde gidemeyeceği noktaya geldi. Ayette “Halk her yerden O’na akın ediyordu” diyor. Bu yüzden 2. bölümün başında yani birkaç gün sonra Kefarnahum’a geldiğinde ve evde olduğu duyulduğunda, o kadar çok insan toplandı ki, artık kapının önünde bile duracak yer kalmamıştı. Burada mucizeler yapan bir adam vardı ve insanlar mucize yapan adamı görmek istiyorlardı. Tanrı’nın gücünü gösterdiği zamanlarda insanlar bunu çekici bulur. İnsanlar yığın halinde geldiğinde, İsa onlara Tanrı sözünü anlatıyordu.
AYET 3-4 Bu arada kalabalığın en gerisinde, felçli bir adam vardı. Bir şiltenin üzerinde yatıyordu ve onu 4 kişi taşıyordu. Kalabalık yüzünden İsa’ya yaklaşamadılar. Dışarıdaki kalabalık onun İsa’ya yaklaşmasına engel oldu. Tanıdık geldi mi? Ne zaman birisi İsa’ya gelmek istese, bir veya birkaç engel çıkar. İlk defa kiliseye gelen kişi yolda durur ve içinden bir ses gerçekten mantıklı bir şey yapıp yapmadığını sorar. Vaftiz olmasına 1 hafta kalan kişi grip olur ateşi çıkar. Tüm duaları yanıtlanan kişi kiliseye gelmeye başladığında Tanrı’dan duyamamaya başlar. Tanrı’ya kendini adayan ve hizmeye başlayan kişi iş yerinden kovulur. Her zaman böyledir. Tanrı hayatlarımızda çalışıyor, hamdolsun, ama aynı zamanda günah da kapıda pusuya yatmış bir şekilde her zaman bekliyor ve İsa’ya doğru bir adım attığımızda hemen arkamızdan tutup bizi geri çekmeye çalışıyor. Eğer İsa’yı kabul etmeye hazırlanıyorsak kötü olan bizi bundan vazgeçirmeye çalışır. Eğer İsa’yı daha önceden kabul etmişsek bu sefer de O’na yaklaşmamızı engellemeye çalışır ve bizi İsa’dan mümkün olduğunca uzaklaşmaya zorlar. Şüphesiz ki Tanrı daha güçlüdür. Ama ne yapacağız?
Gerçekten İsa’yı bulmak isteyen ve O’ndan kurtuluş almak isteyen insanlar bir çözüm buldular. Engellere karşı bir yol aradılar ve bunun için mücadele ettiler. Bazen arkadaşları engel olduğunda, Nikodim gibi arkadaşlarından gizlice O’na geldiler. Bazen boyları engel olduğunda, Zakkay gibi bir ağaca tırmandılar. Bu felçliyi taşıyan kişiler ne yaptılar? Ayet 4 oku.
Damı delip açtılar ve adamı şilteyle birlikte aşağı indirdiler. Ya da, bir çözüm buldular. Belki de bu 4 kişinin isimleri şefkat, merhamet işbirliği ve kararlılıktı. İsa’ya yaklaşırken ya da birisini İsa’ya getirirken bu özelliklerle davranabiliriz. Bu eylemin sonucunda ne oldu?
AYET 5 – Oku İsa’nın onların imanından etkilendiğini söyleyebiliriz. Ama neden “Günahların bağışlandı?” Bu aslında biraz tuhaf. Neden? Çünkü konu felçti. Günah değildi. Adamın bedenini iyileştirip canını ihmal etmeyecekti değil mi? Bir kişinin başı ağrıdığında ve doktora gittiğinde, doktor ona ağrı kesici verip evine gönderebilir. Aldığı ağrı kesicinin etkisiyle bu kişi kendisini bir süre iyi hissedecektir. Ama birkaç saat sonra ağrı kesicinin etkisi geçmeye başlayınca yine başı ağrıyacaktır. Neden? Çünkü problem aslında çözülmedi, probleme sebep olan durum devam ediyor. Bir süreliğine iyileşen şey, sadece problemin sebep olduğunu bir belirtiydi. Problem devam ediyordu. Ama doktor bu kişiyi iyice muayene edip testler yapsaydı ve belirtisi baş ağrısı olan rahatsızlığı teşhis ve tedavi etseydi, o zaman baş ağrısı kalıcı olarak ortadan kalkacaktı. İşte İsa’nın yaptığı şey budur. O’na getirilen bu adamın geçici durumuna çare bulup, sonsuz durumunu düzeltmeden onu bırakmayacaktı. Bunun için “Günahların bağışlandı” dedi. Adam bağışlanma aldı ve bu durum bugün de geçerlidir. İsa çarmıha herkes için gitti herkesin kendisine gelmesini istiyor. 2 Korintliler 5:14-15’te şunu okuyoruz: “Yargımız şu: Biri herkes için öldü; öyleyse hepsi öldü. Evet, Mesih herkes için öldü. Öyle ki, yaşayanlar artık kendileri için değil, kendileri uğruna ölüp dirilen Mesih için yaşasınlar.”
AYET 6-7
Din bilginleri hemen “Günahların bağışlandı” ifadenin önemini yakaladılar. Bunu kaçırmaları mümkün değildi. Haklıydılar. Okudukları Kutsal Kitap onlara sadece Tanrı’nın günahları bağışlayabileceğini öğretiyordu. Bu nedenle, eğer başka bir kişi günahları bağışladığını söylüyorsa, ya bir terapiste görünmesi gerekiyordu, -ki o çağda bu konudaki terapi yöntemi onu öldürmekti-, ya da bu kişi Tanrı olmalıydı. O’nun Tanrılığını kabul etmek yerine, içlerinden O’nu küfretmekle suçladılar. İsa’yı suçladılar.
AYET 8-9 İçlerinden suçladılar, ama İsa’nın duyması için, dışlarından sesli bir şekilde konuşmalarına gerek yoktu. Ki bu da, başlı başına İsa’nın Tanrılığının bir kanıtıdır. Onlara şu soruyu sordu: “Hangisi daha kolay…?” İsa bu soruyu bize sorsaydı, cevabımız ne olurdu? Hangisi daha kolay? Aslında eğer mesele söylemekse, ikisi de kolay. Ama insani açıdan bakılırsa, ikisini de yapmak zor.
AYET 10-12 – Oku Buraya kadar İsa zaten felçlinin günahlarının bağışlandığını bildirmişti. Evet, ama bu gerçekten olmuş muydu? Din bilginleri felçli adamın günahlarının bağışlandığını görmediler. Çünkü bu soyut bir şeydi, gözle görülemezdi. Bu yüzden de inanmadılar. Bunun için de İsa onlara, felçlinin günahlarının gerçekten de bağışlanmış olduğunu göstermek için, onlara gözleriyle görebilecekleri bir şey verdi. Felçliye kalmasını, döşeğini toplamasını ve yürümesini söyledi. Adam bunlara anında karşılık verince, herkes şaşırdı. Çünkü böylesini daha önce hiç görmemişlerdi. Ama Musa’nın Kızıldeniz’i yarmasını Tevrat’ta belki yüzlerce kez okuyan bu insanlar, şimdi gözleri önünde gerçekleşen Tanrı belirtisine, karşı konulamaz bu kanıta rağmen, yine de inanmadılar. İnanç biraz da istek gerektirir, benim arkadaşım gibi, onlar inanmak istemiyorlardı.
ÖZET Evet, İsa’nın bir kez daha, yardıma muhtaç durumda olan bir insana yardım ettiğini görüyoruz. Felçli adamı taşıyan kişilerin, İsa’nın o kişiyi iyiliştirebileceğine dair inançları, güvenleri, imanları İsa’yı hoşnut etti. Buna karşılık İsa adamın sadece felcini iyileştirmedi, o anki problemi için şifa verdi ve aynı zamanda kalıcı çözüm olarak onun canını da kurtardı.
Ve hem de bunları yaparken herkese yetkisini de ilan etti ve bunu ispatladı. İsa’nın gerçekten de günahları bağışlama yetkisi vardır.
Çünkü o insan bedeninde aramızda yaşamış olan, Tanrı Söz’ünün vücut bulmuş hali, kendi ayaklarıyla çarmıha gitmiş, çarmıhta biz insanların günah bedelini ödemek için acılar içinde canını vermiş olan, ölümünün 3. gününde dirilerek yetkisinin ölümün de üzerinde olduğunu kanıtlamış olan, bize bağışlanma, bize kurtuluş ve bize Tanrı’yla sonsuz bir yaşam fırsatı sunan, günahsız kurban İsa Mesih’tir.
Bunun için O’na ne kadar şükretsek azdır, hamdolsun, bugün şu anda da hayatlarımızla da ilgilenmektedir. Ama aslında İsa bizi sadece hayatın geçici sıkıntılarından kurtarmıyor, sadece geçici olanları değil ama kalıcı ve sonsuz olan ruhumuzu da kurtarıyor.
Din bilginleri O’nun günahları bağışlayabileceğine inanmadılar çünkü soyut olan bağışlanmayı gözleriyle göremediler. Ama bağışlanma gerçekten her zaman soyut mudur? Bağışlanma her zaman gözle görünmez midir? Zakkay’ın İsa’yla konuştuktan sonra mal varlığını dağıtması soyut mudur? Oldukça gözle görülebilir bir değişimdir. İsa bu felçli kişiyi iyileştirdikten sonra hemen şiltesini toplaması, herkesin gözünün önünde çıkıp gitmesi, gözle görülebilir bir değişimdir. Bunu gören insanların Tanrı’yı övmesi, gözle görülebilir. Biz İsa’ya geldikten sonra hayatlarımızdaki değişim somut oldu mu? İnsanlar hayatlarımızdaki değişimi gözleriyle görebildiler mi? Görebiliyorlar mı?
İman bazen somuttur. Hem de en az İsa’nın ellerine dokunan Tomas’ın hissettiği kadar.
İmanımızı somut bir hale getirebilir ve insanların bunu açıkça görmesini sağlayabiliriz. Yüreğimizde Tanrı sevgisiyle yaptığımız Tanrı’nın isteğine uygun her eylem, Tanrı’nın varlığına somut bir kanıttır ve gözle açıkça görülebilir. Bu aynı zamanda insanlara gerçek Tanrı’yı gösterebilmemiz için en güzel fırsattır. Ama buna rağmen yine de inanmak istemeyen insanlar, bu hikayedeki din bilginleri nasıl ki mucizeyi açıkça görmelerine rağmen inanmadılarsa, inanmak istemezlerse yine de inanmayacaktır. Ama hatırlamalıyız: Tanrı somut iman gösterilmesinden hoşnut oluyor. Bizim amacımız insanları değil ama Tanrı’yı hoşnut etmektir.
O zaman bu konudaki eksiklerimizi Tanrı’nın bize göstermesi için ve bizi bu konuda yetkinliğe eriştirmesi için hep birlikte dua edebiliriz.
Elbette dua ederken hem bireysel olarak kendimiz için, hem de kilisemiz için bu konuda dua edebiliriz. Çünkü aynı eylemi kilise olarak da yapabilmemiz gerekiyor. Bir dua zamanı yapalım ve ilk olarak hep birlikte bu konuda da edelim.
Tanrı hepimizi bereketlesin. Amin.

Nikodim

Nikodim

Yuhanna 3:1-21, 7:45-52, 19:38-42. Sadece Yuhanna kitabında yer alıyor.

Nikodim ismin anlamı ‘halkın zaferi’.

Kökeni: Yahudiler’in önderi, Ferisiler’den

Rolu Neydi?

Din liderlerinden biri, iman eden bir Ferisi olarak tek uyumlu dindar İsa’ya imanlısı.

Pozitif:

Cesaretliydi. Gece olsa bile İsa’ya gelmesi riskliydi.

Negatif:

İnsanın Tanrı’nın önünde ölü olduğunu yeni bir yüreğe ihtiyacı olduğunu bilmedi.  Kutsal Kitap’ta net bir şekilde insanın sonsuza dek Tanrı’dan ayrıldığını söylüyor.  Adem ile Havva günahı dünyaya getirdi ve her insan günah işler.  İnsan Tanrı’nın önünde ölüdür. Ama aynı zamanda kurtuluş var olduğunu bilebiliriz.  Eski Ahit’teki peygamberler Yahve’nin kurtuluşunu beklerdi. Bir ölü nasıl kurtulabilir?  Yeni bir doğuş lazım. Tanrı bize yeni bir yürek vermesi lazımdır.

Tanrı’yla ilişkisi nasıldı?

Nikodim İsa’nın Tanrı’dan geldiğini ınandı, ama geceleyin İsa’ya gelmesi bir soru işareti koyar.  İsa’ya imanlısı olarak tanılmak istemedi mi, yoksa din liderliğinden kovulmak istemedi mi, yoksa?  Sonra Nikodim İsa’yı gömmüş (bir Yusuf adamla beraber) o zaman en son bildiğimiz Nikodim İsa’ya imanlısıydı.

Örnek oldu mu? Nasıl?

Bir Ferisi olarak cesedi dokuması kötüydü çünkü ceset onu kirletirdi. Yasaya göre (Say 19:11) “Herhangi bir insan ölüsüne dokunan kişi yedi gün kirli sayılacaktır.”  Üstelik İsa’nın öldüğü gün Fısh Bayramdı ve cesedi dokunan herkes bayramın ve yılın ilk Şabat gününü kaçırırdı.  Nikodim muhtemelen Yasanın Tekrarı 21:22-23 ayetleri biliyordu: “Eğer bir adam bir günahtan ötürü ölüm cezasına çarptırılıp öldürülür ve ölüsü ağaca asılırsa, ölüyü gece ağaçta asılı bırakmamalısınız. O gün kesinlikle gömmelisiniz.”  Çarmıhaya gerilmek için en kötü gündü çünkü hiç kimse cesedi dokumak istemezdi.

Gördüğümüz gerçekleri kendi hayatımızda?

Gerçek uygulamak

Resim: Volmarijn (circa 1601–1645) – Christies, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4097326

Boaz

Boaz

Rut 2-4

Boaz ismin anlamı ‘onun gücünle’.

Kökeni: Boaz’ın annesi Rahav’dı Matta 1:5

Rolu Neydi?

Kral Davut’un büyük büyük babsı.

Bir şekilde İsa’yı yansıtıyor, yakından akraba kurtaran.

Pozitif:

Her şeyi n yerine getiren bir adam. Yasa’yı uyuyor, Tanrı’ya güveniyor.

Rut’la selamlaşırken Rab sizinle olsun dediğine göre Tanrı’ya yakın olmalıydı.

Düşünceli.

Halkın arasında ün ve iyi ismi olan adam. Aydın.

Boaz Rut’la ilişkisini daha ileri sürme

Negatif:

Bir negatif özelliği görmüyoruz.

Tanrı’yla ilişkisi nasıldı?

Onun hareketlerine göre yakınmış. Yasayı biliyormuş.

Örnek oldu mu? Nasıl?

Bir şey istediği halde olması gereken şeyleri yerine getiriyor.

Gördüğümüz gerçekleri kendi hayatımızda?

Söz tutmak lazım. Boaz sözünü yerine getiriyor, biz de öyle olmalı.

Olması gereken şeyleri yapan adam.

Rabbe isteklerimizle güvenmek.

Gerçek uygulamak

Daha az konuşalım.

Biriyle paylaştıktan sonra o kişi bir şekilde sorumluluk paylaşıyor.

Tanrı’yı yakın tutmak, onun sözünü iyi bilmek.

 

Resim: Julius Schnorr von Carolsfeld – 1. Unknown 2. National Gallery, London, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=536505

By Distant Shores Media/Sweet Publishing, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=18898459

Yitro

İsim
Yıtro (ya da Reuel, tek bir ayette Çık 2:18: Hovav tek bir ayette Hakim 4:11)
İsimin anlamı
Çık 2:16 ayete göre “Midyanlı bir kahin” – anlam değil de bir tanıtım
Reuel “Tanrının arkadaşı”
Köken(Soy)
Midyan – Akabe Körfezi’nin doğu tarafındamış, tam bilmiyoruz
Midyanlılar İbrahim’in soyundan geldi:
Yar 25:1-2 “İbrahim bir kadınla daha evlendi. Kadının adı Ketura’ydı. 2 Ondan Zimran, Yokşan, Medan, Midyan, Yişbak, Şuah adlı çocukları oldu.
Kutsal Kitapta rolu neydi?
Musanın kayınpederiydi. Musa 40 yaşındayken Yitro’nun evine giriyor, 40 sene sonra Mısır’a geri dönüyor.
İsrailliler çöldeyken Yitro onların yanına geliyor, Musa’ya halk için toplumsal fikirler sunuyor.
Ek bilgi olarak, 1016 İ.S. İslamiyet’ten oluşan Dürzî dini Yitro’yu baş peygamber olarak görür.
Kaynak Ayet Pozitif Tanımları, Özellikleri
Çık 2:20 Musa’ya iyi davranıyor. Saygalı.
Çık 3:1 Musa’ya çoban işini veriyor
Çık 4:18 Musa’nın Mısır’a döneceğini öğrenince “esenlikle git” diyor
Çık 18:10-11  Rabbi övüyor
Çık 18 Akıllı fikirler veriyor, bilgelik adam
Kaynak Ayet Negatif Tanımları, Özellikleri
negatif bir taraf bulamadık
Tanrı’yla ilişkisi nasıldı?
Sonunda iyimiş: Çık 18:10-11
Belki Çık 18’den önce İbrahim’in soyu olarak Yaratıcı’yı bir şekilde biliyormuş, ama İsrailliler’in Mısır’dan çıktıktan sonra (yani Çık 18’de) Yahve’yi tanıyormuş geliyor.
Bir örnek oldu mu? Nasıl bir örnek?
Çok iyi bir örnekti.  Yardım sever, akıllı, anlayışlı (Musa’nın Mısır’a dönmesini engelmiyor)
Bir günah işledi mi? Nasıl bir günah?
görmüyoruz
****************************************************************************
O kişinin hayatında senin de ihtiyacın olan bir GERÇEK var mı?
Yitro başkalarını iyi bakıyor, yani onların ihtiyaçlarını merak edip karşılamaya çalışır.
Niçin o gerçeğe ihtiyacın var?
Bazen ben insanların durumunu merak etmiyorum, bazen iyi bir yardımcı olmuyorum.
Yakın zamanlarda o gerçeğin hayatında nasıl eksik olduğunu anlat.
Tanrı belirli bir şeklinde sana kendi hayatında o gerçeği nasıl uygulayabileceğini söylüyor mu?
Kim sana o uygulama hakkında dua edebilir?  Onunla paylaşıp, dua edin.

Kutsal Kitap Okuma Planı

Tanrı’yı daha iyi tanımak ister misin?  Güzel, o zaman Tanrı’nın sözünü okuyalım. Bu takvim kullanarak bir senenin içinde bütün Kutsal Kitap okumuş olacaksın. Haydi beraber okuyalım!

Ocak Okuma 1 Okuma 2 Okuma 3
1 Yaratılış 1,2 Mezmur 1,2 Matta 1,2
2 3,4 3-5 3,4
3 5,6 6-8 5
4 7,8 9,10 6
5 9,10 11-13 7
6 11,12 14-16 8
7 13,14 17 9
8 15,16 18 10
9 17,18 19-21 11
10 19 22 12
11 20,21 23-25 13
12 22,23 26-28 14
13 24 29,30 15
14 25,26 31 16
15 27 32 17
16 28,29 33 18
17 30 34 19
18 31 35 20
19 32,33 36 21
20 34,35 37 22
21 36 38 23
22 37 39,40 24
23 38 41-43 25
24 39,40 44 26
25 41 45 27
26 42,43 46-48 28
27 44,45 49 Romalılar 1,2
28 46,47 50 3,4
29 48,50 51,52 5,6
30 Çıkış 1,2 53-55 7,8
31 3,4 56,57 9

Şubat Okuma 1 Okuma 2 Okuma 3
1 Çıkış 5, 6 Mezmur 58,59 Romalılar
2 7, 8 60,61 12
3 9 62,63 12,14
4 10 64,65 15,16
5 11,12 66,67 Markos 1
6 13,14 68 2
7 15 69 3
8 16 70,71 4
9 17,18 72 5
10 19,20 73 6
11 21 74 7
12 22 75,76 8
13 23 77 9
14 24,25 78 10
15 26 79,80 11
16 27 81,82 12
17 28 83,84 13
18 29 85,86 14
19 30 87,88 15,16
20 31,32 89 Korintliler 1, 2
21 33,34 90,91 3
22 35 92,93 4, 5
23 36 94,95 6
24 37 96-99 7
25 38 100,101 8, 9
26 39,40 102 10
27 Levililer 1,2 103 11
28 3, 4 104 12,13

Mart Okuma 1 Okuma 2 Okuma 3
1 Levililer 5,6 Mezmur 105 1.Korintliler 14
2 7 106 15
3 8 107 16
4 9,10 108,109 2.Kor 1,2
5 11 110-112 3,4
6 12,13 113,114 5,6,7
7 14 115,116 8,9
8 15 117,118 10,11
9 16 119:1-40 12,13
10 17,18 119:41-80 Luka 1
11 19 119:81-128 2
12 20 119:129-176 3
13 21 120-124 4
14 22 125-127 5
15 23 128-130 6
16 24 131-134 7
17 25 135,136 8
18 26 137-139 9
19 27 140-142 10
20 Sayılar 1 143,144 11
21 2 145-147 12
22 3 148-150 13,14
23 4 Sü. Özd. 1 15
24 5 2 16
25 6 3 17
26 7 4 18
27 8,9 5 19
28 10 6 20
29 11 7 21
30 12,13 8,9 22
31 14 10 23

Nisan Okuma 1 Okuma 2 Okuma 3
1 Sayılar 15 Sü. Özd. 11 Luka 24
2 16 12 Galatyalılar 1,2
3 17,18 13 3,4
4 19 14 5,6
5 20,21 15 Efesliler 1,2
6 22,23 16 3,4
7 24,25 17 5,6
8 26 18 Filipililer 1,2
9 27 19 3,4
10 28 20 Yuhanna 1
11 29,30 21 2,3
12 31 22 4
13 32 23 5
14 33 24 6
15 34 25 7
16 35 26 8
17 36 27 9,10
18 Yasa. Tek. 1 28 11
19 2 29 12
20 3 30 13,14
21 4 31 15,16
22 5 Vaiz 1 17,18
23 6,7 2 19
24 8,9 3 20,21
25 10,11 4 Elç. İşl. 1
26 12 5 2
27 13,14 6 3,4
28 15 7 5,6
29 16 8 7
30 17 9 8

Mayıs Okuma 1 Okuma 2 Okuma 3
1 Yasa Tek. 18 Vaiz 10 Elç. İşl. 9
2 19 11 10
3 20 12 11,12
4 21 Song 1 13
5 22 2 14,15
6 23 3 16,17
7 24 4 18,19
8 25 5 20
9 26 6 21,22
10 27 7 23,24
11 28 8 25,26
12 29 Yeşaya 1 27
13 30 2 28
14 31 3,4 Koloseliler 1
15 32 5 2
16 33,34 6 3,4
17 Yeşu 1 7 1.Selanikliler 1,2
18 2 8 3,4
19 3,4 9 5
20 5,6 10 2.Selanikliler 1,2
21 7 11 3
22 8 12 1.Timoteos 1,2,3
23 9 13 4,5
24 10 14 6
25 11 15 2.Timoteos 1
26 12 16 2
27 13 17,18 3,4
28 14 19 Titus 1,2,3
29 15 20,21 Filimon
30 16 22 İbraniler 1,2
31 17 23 3,4,5

Haziran Okuma 1 Okuma 2 Okuma 3
1 Yeşu 18 Yeşaya 24 İbraniler 6,7
2 19 25 8,9
3 20,21 26,27 10
4 22 28 11
5 23,24 29 12
6 Hakimler 1 30 13
7 2,3 31 Yakup 1
8 4,5 32 2
9 6 33 3,4
10 7,8 34 5
11 9 35 1.Petrus 1
12 10,11 36 2
13 12,13 37 3,4,5
14 14,15 38 2.Petrus 1,2
15 16 39 3
16 17,18 40 1.Yuhanna 1,2
17 19 41 3,4
18 20 42 5
19 21 43 2&3.Yuhanna
20 Rut 1, 2 44 Yahuda
21 3,4 45 Vahiy 1,2
22 1.Samuel 1 46,47 3,4
23 2 48 5,6
24 3 49 7,8,9
25 4 50 10,11
26 5,6 51 12,13
27 7,8 52 14
28 9 53 15,16
29 10 54 17,18
30 11,12 55 19,20

 

Tanrı’nın İsimleri / Sıfatları

 

Sonsuz yaşam, tek gerçek Tanrı olan seni ve gönderdiğin İsa Mesih’i TANIMALARIDIR.

Yuhanna 17:3


Tanrı’yı düşündüğümüzde aklımıza ne geliyorsa, bizimle ilgili en önemli olan şey odur.

― A.W. Tozer: Kutsal Olan’ı Tanımak, sayfa 11 (kaynak)


İsim dediğin nedir ki?

Tanrı’nın isimlerini bilmek işe yarar mı?  Ona ‘Tanrı’ demeye yetmiyor mu?  Zaten Tanrı’yı daha iyi tanımak için onun isimleri ve sıfatlarını öğrenmek lazım.  Örneğin, ben Justin, ama aynı zamanda Elizabeth’in babasıyım,  Johanna’nın eşiyim ve Wayne’nin oğluyum.  Belki bana !kanka! söylemek istersin.  Hepsi doğru olabilir, ama her isim/sıfat benimle ilgili farklı bir özelliği gösterir.

Ve bir vaiz söylediği gibi:  Çoğu duygusal sorunlarımız – belki de hepsi – bizim Tanrı’ya görüşümüzle ilgilidir. Örneğin:

  • Eğer Tanrı’yı gelgeç ya da güvenilmez olarak görürsen hayattan endişe duyursun.
  • Eğer Tanrı’yı yargılayıcı bir zalim olarak görürsen kaygılı ve güvensiz bir insan olursun.
  • Eğer Tanrı’yı soğuk ya da ilgisiz olarak görürsen kendini önemsiz görürsün.
  • Eğer Tanrı’yı kızgın bir diktatör olarak görürsen müsamahasız bir bağnaz olursun.

Tanrı’yı doğru bir şekilde anlamak için onun isimlerini hep birlikte öğrenelim.


 

“İsa, ‘Siz yapıcılar tarafından hiçe sayılan, ama köşenin baş taşı durumuna gelen taş’ tır. Başka hiç kimsede kurtuluş yoktur. Bu göğün altında insanlara bağışlanmış, bizi kurtarabilecek başka hiçbir ad yoktur.” — Elçilerin İşleri 4:11-12 Devamını Oku

Metin’s Story

The Hand of God

YOU ARE MY SON; TODAY I HAVE BECOME YOUR FATHER.

HEBREWS 1: 5

Metin Mintaz is pastor of a church in Uskudar an area in Istanbul, Turkey. His desire is to see the Turkish people come to know our Heavenly Father, and to boldly live for Him so that others may see and believe.

Between 1970 and 1980, Turkey was in complete political chaos. Like everyone else, I too participated in politics and in those days there were only two extremes: you either had to be a conservative or a liberal. It was impossible to be outside of politics. If you claimed independency, you would be stopped by someone who would demand whether you were conservative or liberal. If you were on the side of the questioner – no problem! But if you were on the opposing side, you couldn’t escape without getting beaten up.Metin preaching

In 1980 there was a military rebellion and Turkey entered a brand new phase. There was an increase in fundamentalist Islam, but I, who was an atheist, became more strongly attached to my atheism. Religious issues were talked about everywhere and I would enter into the debates to prove that there was no God.

At that time, I began to read the Quran in order to better prove that there was no God, but was unable to finish it as it bored and frustrated me. If God was the God explained in the Quran, I couldn’t believe. Even though I claimed to live as an atheist, I actually thought that a God must exist. There were many times when, while experiencing difficulties, I would say that I wished there was a God so that I could take shelter in Him as I would in a father. But if God did exist He would have shown Himself to me in my struggles.

THERE WERE MANY TIMES WHEN, WHILE EXPERIENCING DIFFICULTIES, I WOULD SAY THAT I WISHED THERE WAS A GOD SO THAT I COULD TAKE SHELTER IN HIM AS I WOULD IN A FATHER.

I remember very well a night in 1990, during a time of depression for me, when I rebelled at the God I thought must exist and argued with him. “What kind of God are you? Even as a mere human I am willing to sacrifice my life for my children. I consider them the most important beings in my life. However, you are God and supposedly you created me, but you show no interest in us. Do you only look after the dead? I need you now!”

The next day I saw an advert in a newspaper, ‘Have you ever read the New Testament?’ I sent a letter to the address. Four months passed and I received a small booklet, but I had wanted a New Testament and to meet a Christian. At the same time I saw an advert for a bookshop: ‘Publications connected with the New Testament, Pentateuch, Psalms and Christianity.’ I went to the address. There they gave me a brief explanation of Christianity, but I didn’t understand much. They also gave me a New Testament.

I took the New Testament and went home, where I began to read it. At first I was bored; it read like a story. But as I read, it was as if God began to speak to me. I remembered the night I had rebelled against God and fought with Him. God was responding to my accusations through the words of the New Testament.

“For God so loved the world that He gave His one and only Son.” When I read these words it was as if God patted my back with the compassion of a father and as if I heard Him say, “Metin, you never had to give your life for your children, but I sacrificed my only Son for you.” That moment I felt Him caress me with the compassion of a father. I fell to my knees and repented, saying, “All right God, You seem to love me more than I love my own children. But I had no knowledge of your incomparable love. Now I want to claim the right to be your child.”

I FELL TO MY KNEES AND REPENTED, SAYING, “ALL RIGHT GOD, YOU SEEM TO LOVE ME MORE THAN I LOVE MY OWN CHILDREN”.

From that day on my life took a 180-degree turn. Now I felt God’s hand in every part of my life like the hand of a compassionate father. Whatever the situation I’m in, these words from the New Testament give me confidence: “You are my son, and today I have become your Father.” In 1991 I was baptised and since 1998 I have worked as a leader in this church.

Before reading the New Testament I had researched the Quran but I did not find God there in any shape or form. What I was looking for was not a belief but a personal relationship with God. Was that possible? I learned through my experience with Christ that this is true. I wanted to feel Him in every area of my life. To feel him close beside me like a true friend is something beyond faith, for He says I am not His slave but His friend. It is a great mercy to be the friend of God.

My wife believed one year later and was baptised that year. I also have a daughter and a son; they also are believers. Praise be to God!

PRAYER: THANK YOU LORD FOR ADOPTING ME AS YOUR CHILD TO BECOME AN HEIR TO YOUR WONDERFUL KINGDOM. LET THIS REALITY NEVER FADE FOR ME. AMEN.

from the book, Tenacious: Proof in your hands that God never lets go of us
Copyright © Transform Europe Now 2013
www.transformeuropenow.org