Nikodim

Nikodim

Yuhanna 3:1-21, 7:45-52, 19:38-42. Sadece Yuhanna kitabında yer alıyor.

Nikodim ismin anlamı ‘halkın zaferi’.

Kökeni: Yahudiler’in önderi, Ferisiler’den

Rolu Neydi?

Din liderlerinden biri, iman eden bir Ferisi olarak tek uyumlu dindar İsa’ya imanlısı.

Pozitif:

Cesaretliydi. Gece olsa bile İsa’ya gelmesi riskliydi.

Negatif:

İnsanın Tanrı’nın önünde ölü olduğunu yeni bir yüreğe ihtiyacı olduğunu bilmedi.  Kutsal Kitap’ta net bir şekilde insanın sonsuza dek Tanrı’dan ayrıldığını söylüyor.  Adem ile Havva günahı dünyaya getirdi ve her insan günah işler.  İnsan Tanrı’nın önünde ölüdür. Ama aynı zamanda kurtuluş var olduğunu bilebiliriz.  Eski Ahit’teki peygamberler Yahve’nin kurtuluşunu beklerdi. Bir ölü nasıl kurtulabilir?  Yeni bir doğuş lazım. Tanrı bize yeni bir yürek vermesi lazımdır.

Tanrı’yla ilişkisi nasıldı?

Nikodim İsa’nın Tanrı’dan geldiğini ınandı, ama geceleyin İsa’ya gelmesi bir soru işareti koyar.  İsa’ya imanlısı olarak tanılmak istemedi mi, yoksa din liderliğinden kovulmak istemedi mi, yoksa?  Sonra Nikodim İsa’yı gömmüş (bir Yusuf adamla beraber) o zaman en son bildiğimiz Nikodim İsa’ya imanlısıydı.

Örnek oldu mu? Nasıl?

Bir Ferisi olarak cesedi dokuması kötüydü çünkü ceset onu kirletirdi. Yasaya göre (Say 19:11) “Herhangi bir insan ölüsüne dokunan kişi yedi gün kirli sayılacaktır.”  Üstelik İsa’nın öldüğü gün Fısh Bayramdı ve cesedi dokunan herkes bayramın ve yılın ilk Şabat gününü kaçırırdı.  Nikodim muhtemelen Yasanın Tekrarı 21:22-23 ayetleri biliyordu: “Eğer bir adam bir günahtan ötürü ölüm cezasına çarptırılıp öldürülür ve ölüsü ağaca asılırsa, ölüyü gece ağaçta asılı bırakmamalısınız. O gün kesinlikle gömmelisiniz.”  Çarmıhaya gerilmek için en kötü gündü çünkü hiç kimse cesedi dokumak istemezdi.

Gördüğümüz gerçekleri kendi hayatımızda?

Gerçek uygulamak

Resim: Volmarijn (circa 1601–1645) – Christies, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4097326

Boaz

Boaz

Rut 2-4

Boaz ismin anlamı ‘onun gücünle’.

Kökeni: Boaz’ın annesi Rahav’dı Matta 1:5

Rolu Neydi?

Kral Davut’un büyük büyük babsı.

Bir şekilde İsa’yı yansıtıyor, yakından akraba kurtaran.

Pozitif:

Her şeyi n yerine getiren bir adam. Yasa’yı uyuyor, Tanrı’ya güveniyor.

Rut’la selamlaşırken Rab sizinle olsun dediğine göre Tanrı’ya yakın olmalıydı.

Düşünceli.

Halkın arasında ün ve iyi ismi olan adam. Aydın.

Boaz Rut’la ilişkisini daha ileri sürme

Negatif:

Bir negatif özelliği görmüyoruz.

Tanrı’yla ilişkisi nasıldı?

Onun hareketlerine göre yakınmış. Yasayı biliyormuş.

Örnek oldu mu? Nasıl?

Bir şey istediği halde olması gereken şeyleri yerine getiriyor.

Gördüğümüz gerçekleri kendi hayatımızda?

Söz tutmak lazım. Boaz sözünü yerine getiriyor, biz de öyle olmalı.

Olması gereken şeyleri yapan adam.

Rabbe isteklerimizle güvenmek.

Gerçek uygulamak

Daha az konuşalım.

Biriyle paylaştıktan sonra o kişi bir şekilde sorumluluk paylaşıyor.

Tanrı’yı yakın tutmak, onun sözünü iyi bilmek.

 

Resim: Julius Schnorr von Carolsfeld – 1. Unknown 2. National Gallery, London, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=536505

By Distant Shores Media/Sweet Publishing, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=18898459

Yitro

İsim
Yıtro (ya da Reuel, tek bir ayette Çık 2:18: Hovav tek bir ayette Hakim 4:11)
İsimin anlamı
Çık 2:16 ayete göre “Midyanlı bir kahin” – anlam değil de bir tanıtım
Reuel “Tanrının arkadaşı”
Köken(Soy)
Midyan – Akabe Körfezi’nin doğu tarafındamış, tam bilmiyoruz
Midyanlılar İbrahim’in soyundan geldi:
Yar 25:1-2 “İbrahim bir kadınla daha evlendi. Kadının adı Ketura’ydı. 2 Ondan Zimran, Yokşan, Medan, Midyan, Yişbak, Şuah adlı çocukları oldu.
Kutsal Kitapta rolu neydi?
Musanın kayınpederiydi. Musa 40 yaşındayken Yitro’nun evine giriyor, 40 sene sonra Mısır’a geri dönüyor.
İsrailliler çöldeyken Yitro onların yanına geliyor, Musa’ya halk için toplumsal fikirler sunuyor.
Ek bilgi olarak, 1016 İ.S. İslamiyet’ten oluşan Dürzî dini Yitro’yu baş peygamber olarak görür.
Kaynak Ayet Pozitif Tanımları, Özellikleri
Çık 2:20 Musa’ya iyi davranıyor. Saygalı.
Çık 3:1 Musa’ya çoban işini veriyor
Çık 4:18 Musa’nın Mısır’a döneceğini öğrenince “esenlikle git” diyor
Çık 18:10-11  Rabbi övüyor
Çık 18 Akıllı fikirler veriyor, bilgelik adam
Kaynak Ayet Negatif Tanımları, Özellikleri
negatif bir taraf bulamadık
Tanrı’yla ilişkisi nasıldı?
Sonunda iyimiş: Çık 18:10-11
Belki Çık 18’den önce İbrahim’in soyu olarak Yaratıcı’yı bir şekilde biliyormuş, ama İsrailliler’in Mısır’dan çıktıktan sonra (yani Çık 18’de) Yahve’yi tanıyormuş geliyor.
Bir örnek oldu mu? Nasıl bir örnek?
Çok iyi bir örnekti.  Yardım sever, akıllı, anlayışlı (Musa’nın Mısır’a dönmesini engelmiyor)
Bir günah işledi mi? Nasıl bir günah?
görmüyoruz
****************************************************************************
O kişinin hayatında senin de ihtiyacın olan bir GERÇEK var mı?
Yitro başkalarını iyi bakıyor, yani onların ihtiyaçlarını merak edip karşılamaya çalışır.
Niçin o gerçeğe ihtiyacın var?
Bazen ben insanların durumunu merak etmiyorum, bazen iyi bir yardımcı olmuyorum.
Yakın zamanlarda o gerçeğin hayatında nasıl eksik olduğunu anlat.
Tanrı belirli bir şeklinde sana kendi hayatında o gerçeği nasıl uygulayabileceğini söylüyor mu?
Kim sana o uygulama hakkında dua edebilir?  Onunla paylaşıp, dua edin.

Kutsal Kitap Okuma Planı

Tanrı’yı daha iyi tanımak ister misin?  Güzel, o zaman Tanrı’nın sözünü okuyalım. Bu takvim kullanarak bir senenin içinde bütün Kutsal Kitap okumuş olacaksın. Haydi beraber okuyalım!

Ocak Okuma 1 Okuma 2 Okuma 3
1 Yaratılış 1,2 Mezmur 1,2 Matta 1,2
2 3,4 3-5 3,4
3 5,6 6-8 5
4 7,8 9,10 6
5 9,10 11-13 7
6 11,12 14-16 8
7 13,14 17 9
8 15,16 18 10
9 17,18 19-21 11
10 19 22 12
11 20,21 23-25 13
12 22,23 26-28 14
13 24 29,30 15
14 25,26 31 16
15 27 32 17
16 28,29 33 18
17 30 34 19
18 31 35 20
19 32,33 36 21
20 34,35 37 22
21 36 38 23
22 37 39,40 24
23 38 41-43 25
24 39,40 44 26
25 41 45 27
26 42,43 46-48 28
27 44,45 49 Romalılar 1,2
28 46,47 50 3,4
29 48,50 51,52 5,6
30 Çıkış 1,2 53-55 7,8
31 3,4 56,57 9

Şubat Okuma 1 Okuma 2 Okuma 3
1 Çıkış 5, 6 Mezmur 58,59 Romalılar
2 7, 8 60,61 12
3 9 62,63 12,14
4 10 64,65 15,16
5 11,12 66,67 Markos 1
6 13,14 68 2
7 15 69 3
8 16 70,71 4
9 17,18 72 5
10 19,20 73 6
11 21 74 7
12 22 75,76 8
13 23 77 9
14 24,25 78 10
15 26 79,80 11
16 27 81,82 12
17 28 83,84 13
18 29 85,86 14
19 30 87,88 15,16
20 31,32 89 Korintliler 1, 2
21 33,34 90,91 3
22 35 92,93 4, 5
23 36 94,95 6
24 37 96-99 7
25 38 100,101 8, 9
26 39,40 102 10
27 Levililer 1,2 103 11
28 3, 4 104 12,13

Mart Okuma 1 Okuma 2 Okuma 3
1 Levililer 5,6 Mezmur 105 1.Korintliler 14
2 7 106 15
3 8 107 16
4 9,10 108,109 2.Kor 1,2
5 11 110-112 3,4
6 12,13 113,114 5,6,7
7 14 115,116 8,9
8 15 117,118 10,11
9 16 119:1-40 12,13
10 17,18 119:41-80 Luka 1
11 19 119:81-128 2
12 20 119:129-176 3
13 21 120-124 4
14 22 125-127 5
15 23 128-130 6
16 24 131-134 7
17 25 135,136 8
18 26 137-139 9
19 27 140-142 10
20 Sayılar 1 143,144 11
21 2 145-147 12
22 3 148-150 13,14
23 4 Sü. Özd. 1 15
24 5 2 16
25 6 3 17
26 7 4 18
27 8,9 5 19
28 10 6 20
29 11 7 21
30 12,13 8,9 22
31 14 10 23

Nisan Okuma 1 Okuma 2 Okuma 3
1 Sayılar 15 Sü. Özd. 11 Luka 24
2 16 12 Galatyalılar 1,2
3 17,18 13 3,4
4 19 14 5,6
5 20,21 15 Efesliler 1,2
6 22,23 16 3,4
7 24,25 17 5,6
8 26 18 Filipililer 1,2
9 27 19 3,4
10 28 20 Yuhanna 1
11 29,30 21 2,3
12 31 22 4
13 32 23 5
14 33 24 6
15 34 25 7
16 35 26 8
17 36 27 9,10
18 Yasa. Tek. 1 28 11
19 2 29 12
20 3 30 13,14
21 4 31 15,16
22 5 Vaiz 1 17,18
23 6,7 2 19
24 8,9 3 20,21
25 10,11 4 Elç. İşl. 1
26 12 5 2
27 13,14 6 3,4
28 15 7 5,6
29 16 8 7
30 17 9 8

Mayıs Okuma 1 Okuma 2 Okuma 3
1 Yasa Tek. 18 Vaiz 10 Elç. İşl. 9
2 19 11 10
3 20 12 11,12
4 21 Song 1 13
5 22 2 14,15
6 23 3 16,17
7 24 4 18,19
8 25 5 20
9 26 6 21,22
10 27 7 23,24
11 28 8 25,26
12 29 Yeşaya 1 27
13 30 2 28
14 31 3,4 Koloseliler 1
15 32 5 2
16 33,34 6 3,4
17 Yeşu 1 7 1.Selanikliler 1,2
18 2 8 3,4
19 3,4 9 5
20 5,6 10 2.Selanikliler 1,2
21 7 11 3
22 8 12 1.Timoteos 1,2,3
23 9 13 4,5
24 10 14 6
25 11 15 2.Timoteos 1
26 12 16 2
27 13 17,18 3,4
28 14 19 Titus 1,2,3
29 15 20,21 Filimon
30 16 22 İbraniler 1,2
31 17 23 3,4,5

Haziran Okuma 1 Okuma 2 Okuma 3
1 Yeşu 18 Yeşaya 24 İbraniler 6,7
2 19 25 8,9
3 20,21 26,27 10
4 22 28 11
5 23,24 29 12
6 Hakimler 1 30 13
7 2,3 31 Yakup 1
8 4,5 32 2
9 6 33 3,4
10 7,8 34 5
11 9 35 1.Petrus 1
12 10,11 36 2
13 12,13 37 3,4,5
14 14,15 38 2.Petrus 1,2
15 16 39 3
16 17,18 40 1.Yuhanna 1,2
17 19 41 3,4
18 20 42 5
19 21 43 2&3.Yuhanna
20 Rut 1, 2 44 Yahuda
21 3,4 45 Vahiy 1,2
22 1.Samuel 1 46,47 3,4
23 2 48 5,6
24 3 49 7,8,9
25 4 50 10,11
26 5,6 51 12,13
27 7,8 52 14
28 9 53 15,16
29 10 54 17,18
30 11,12 55 19,20

 

Tanrı’nın İsimleri / Sıfatları

 

Sonsuz yaşam, tek gerçek Tanrı olan seni ve gönderdiğin İsa Mesih’i TANIMALARIDIR.

Yuhanna 17:3


Tanrı’yı düşündüğümüzde aklımıza ne geliyorsa, bizimle ilgili en önemli olan şey odur.

― A.W. Tozer: Kutsal Olan’ı Tanımak, sayfa 11 (kaynak)


İsim dediğin nedir ki?

Tanrı’nın isimlerini bilmek işe yarar mı?  Ona ‘Tanrı’ demeye yetmiyor mu?  Zaten Tanrı’yı daha iyi tanımak için onun isimleri ve sıfatlarını öğrenmek lazım.  Örneğin, ben Justin, ama aynı zamanda Elizabeth’in babasıyım,  Johanna’nın eşiyim ve Wayne’nin oğluyum.  Belki bana !kanka! söylemek istersin.  Hepsi doğru olabilir, ama her isim/sıfat benimle ilgili farklı bir özelliği gösterir.

Ve bir vaiz söylediği gibi:  Çoğu duygusal sorunlarımız – belki de hepsi – bizim Tanrı’ya görüşümüzle ilgilidir. Örneğin:

  • Eğer Tanrı’yı gelgeç ya da güvenilmez olarak görürsen hayattan endişe duyursun.
  • Eğer Tanrı’yı yargılayıcı bir zalim olarak görürsen kaygılı ve güvensiz bir insan olursun.
  • Eğer Tanrı’yı soğuk ya da ilgisiz olarak görürsen kendini önemsiz görürsün.
  • Eğer Tanrı’yı kızgın bir diktatör olarak görürsen müsamahasız bir bağnaz olursun.

Tanrı’yı doğru bir şekilde anlamak için onun isimlerini hep birlikte öğrenelim.


 

“İsa, ‘Siz yapıcılar tarafından hiçe sayılan, ama köşenin baş taşı durumuna gelen taş’ tır. Başka hiç kimsede kurtuluş yoktur. Bu göğün altında insanlara bağışlanmış, bizi kurtarabilecek başka hiçbir ad yoktur.” — Elçilerin İşleri 4:11-12 Devamını Oku

Metin’s Story

The Hand of God

YOU ARE MY SON; TODAY I HAVE BECOME YOUR FATHER.

HEBREWS 1: 5

Metin Mintaz is pastor of a church in Uskudar an area in Istanbul, Turkey. His desire is to see the Turkish people come to know our Heavenly Father, and to boldly live for Him so that others may see and believe.

Between 1970 and 1980, Turkey was in complete political chaos. Like everyone else, I too participated in politics and in those days there were only two extremes: you either had to be a conservative or a liberal. It was impossible to be outside of politics. If you claimed independency, you would be stopped by someone who would demand whether you were conservative or liberal. If you were on the side of the questioner – no problem! But if you were on the opposing side, you couldn’t escape without getting beaten up.Metin preaching

In 1980 there was a military rebellion and Turkey entered a brand new phase. There was an increase in fundamentalist Islam, but I, who was an atheist, became more strongly attached to my atheism. Religious issues were talked about everywhere and I would enter into the debates to prove that there was no God.

At that time, I began to read the Quran in order to better prove that there was no God, but was unable to finish it as it bored and frustrated me. If God was the God explained in the Quran, I couldn’t believe. Even though I claimed to live as an atheist, I actually thought that a God must exist. There were many times when, while experiencing difficulties, I would say that I wished there was a God so that I could take shelter in Him as I would in a father. But if God did exist He would have shown Himself to me in my struggles.

THERE WERE MANY TIMES WHEN, WHILE EXPERIENCING DIFFICULTIES, I WOULD SAY THAT I WISHED THERE WAS A GOD SO THAT I COULD TAKE SHELTER IN HIM AS I WOULD IN A FATHER.

I remember very well a night in 1990, during a time of depression for me, when I rebelled at the God I thought must exist and argued with him. “What kind of God are you? Even as a mere human I am willing to sacrifice my life for my children. I consider them the most important beings in my life. However, you are God and supposedly you created me, but you show no interest in us. Do you only look after the dead? I need you now!”

The next day I saw an advert in a newspaper, ‘Have you ever read the New Testament?’ I sent a letter to the address. Four months passed and I received a small booklet, but I had wanted a New Testament and to meet a Christian. At the same time I saw an advert for a bookshop: ‘Publications connected with the New Testament, Pentateuch, Psalms and Christianity.’ I went to the address. There they gave me a brief explanation of Christianity, but I didn’t understand much. They also gave me a New Testament.

I took the New Testament and went home, where I began to read it. At first I was bored; it read like a story. But as I read, it was as if God began to speak to me. I remembered the night I had rebelled against God and fought with Him. God was responding to my accusations through the words of the New Testament.

“For God so loved the world that He gave His one and only Son.” When I read these words it was as if God patted my back with the compassion of a father and as if I heard Him say, “Metin, you never had to give your life for your children, but I sacrificed my only Son for you.” That moment I felt Him caress me with the compassion of a father. I fell to my knees and repented, saying, “All right God, You seem to love me more than I love my own children. But I had no knowledge of your incomparable love. Now I want to claim the right to be your child.”

I FELL TO MY KNEES AND REPENTED, SAYING, “ALL RIGHT GOD, YOU SEEM TO LOVE ME MORE THAN I LOVE MY OWN CHILDREN”.

From that day on my life took a 180-degree turn. Now I felt God’s hand in every part of my life like the hand of a compassionate father. Whatever the situation I’m in, these words from the New Testament give me confidence: “You are my son, and today I have become your Father.” In 1991 I was baptised and since 1998 I have worked as a leader in this church.

Before reading the New Testament I had researched the Quran but I did not find God there in any shape or form. What I was looking for was not a belief but a personal relationship with God. Was that possible? I learned through my experience with Christ that this is true. I wanted to feel Him in every area of my life. To feel him close beside me like a true friend is something beyond faith, for He says I am not His slave but His friend. It is a great mercy to be the friend of God.

My wife believed one year later and was baptised that year. I also have a daughter and a son; they also are believers. Praise be to God!

PRAYER: THANK YOU LORD FOR ADOPTING ME AS YOUR CHILD TO BECOME AN HEIR TO YOUR WONDERFUL KINGDOM. LET THIS REALITY NEVER FADE FOR ME. AMEN.

from the book, Tenacious: Proof in your hands that God never lets go of us
Copyright © Transform Europe Now 2013
www.transformeuropenow.org